FN Global Compact

FN:s Global Compact är världens största frivilliginitiativ för företagsansvar. Initiativet har 8 700 medlemsföretag och organisationer i fler än 130 länder. Troldtekt gick med 2010. Målet med FN:s Global Compact är att nå en världsomfattande förstärkning av företagens sociala ansvar (CSR) och relaterade åtgärder.

Företag som deltar i FN:s Global Compact-initiativ förbinder sig att följa tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Principerna måste komma till uttryck i medlemsorganisationen och dess aktiviteter, och varje år måste en rapport skickas till FN.

Troldtekts aktiviteter har under många år främst varit fokuserade på miljö och arbetsrättigheter. Men sedan vi utvecklade vår uppförandekod har vi också börjat rikta in oss på mänskliga rättigheter och anti-korruption i försörjningskedjan.

Användbart ledningsverktyg
Global Compact omfattar ett antal mycket viktiga principer, och medverkan i initiativet ger Troldtekt tillgång till användbara riktlinjer, som innebär åtaganden och skyldigheter men också ger vägledning i vårt CSR-arbete. Alla våra CSR-rapporter kan laddas ner härifrån.

CSR-rapportens sju huvudkategorier har hämtats från en rapport framtagen av Ashridge Centre for Business and Sustainability för den danska näringsmyndigheten (Danish Business Authority). Rapporteringsperioden löper alltid från oktober till oktober.

De tio principerna

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
1. Företag ska stödja och respektera upprätthållandet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.
2. Företag ska säkerställa att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

ARBETSRÄTTIGHETER
3. Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkännandet av rätten till kollektivt förhandlande.
4. Företag ska stödja avskaffande av alla typer av tvångsarbete.
5. Företag ska stödja aktivt avskaffande av barnarbete.
6. Företag ska avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

MILJÖ
7. Företag ska utgå från försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker.
8. Företag ska vidta åtgärder för att främja ett större miljöansvar.
9. Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

ANTI-KORRUPTION
10. Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.