PEFC™-certifierade akustikplattor

PEFC™-certifiering

Troldtekt är PEFC™-certifierat. Det betyder att vi levererar certifierade akustikplattor med trä från dokumenterat hållbara skogar som lever upp till PEFC:s principer.  

Eftersom vi även har en FSC®-certifiering (FSC®C115450) kan du som kund själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC-certifierade.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är världens största certifieringssystem för hållbart skogsbruk och startades 1999. Det är en godkänd och erkänd miljömärkning för hållbart trä till konsumenter.

I dag är globala PEFC den största paraplyorganisationen för skogscertifiering, som finns i mer än 50 länder, inklusive Danmark, varifrån träet till Troldtekt akustikplattor kommer.

PEFC-certifieringen bygger på en rad principer för hållbart skogsbruk:

 • upprätthålla eller öka den biologiska mångfalden
 • skydda biologiskt viktiga skogsområden
 • förbjuda konvertering av skog, utestänga certifiering av plantagedrift som är ett resultat av konverteringar av skog
 • förbjuda användning av de farligaste kemikalierna och GMO:erna
 • skydda arbetstagarnas rättigheter och hälsa samt främja den lokala sysselsättningen
 • erkänna principen om fritt och på förhand informerat samtycke (FPIC), FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter och ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk
 • respektera äganderätt och användningsrätt samt sedvanliga och traditionella rättigheter
 • bestämmelser om samråd med lokalbefolkningen och berörda parter
 • respektera gällande lagstiftning
 • kräva att företag i spårbarhetscertifieringen påvisar överensstämmelse med sociala, hälsomässiga och säkerhetsmässiga krav.

Dessutom innefattar systemet en hög grad av delaktighet från intressenter. PEFC:

 • separerar strikt processen för att utveckla standarder, certifiering och ackreditering för att säkerställa fullständigt oberoende och opartiskhet
 • kräver att det utvecklas nationella standarder för skogscertifiering, som utvecklas i en öppen process där alla berörda parter bör ha möjlighet att delta
 • erkänner vikten av de stora intressentgrupperna enligt definitionen i Agenda 21 (CSD-huvudgrupperna)
 • det är ett krav att både nationella och internationella samråd med nationella standarder och en tredjepartsutvärdering genomförs innan de kan godkännas av PEFC
 • alla nationella certifieringssystem ska genomgå regelbundna revisioner.

 

Läs mer på den internationella PEFC hemsidan >