Material med lång livslängd

Troldtekt har lång livslängd och kan ofta leva vidare när en byggherre väljer att anpassa en byggnad efter nya ändamål.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a kontorsbyggnader
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt

Kombinationen av trä och cement gör cementbunden träull från Troldtekt till ett robust material. När akustikplattorna har installerats i byggnader har de en livslängd på minst 50-70 år – och erfarenhetsmässigt längre.

I en miljövarudeklaration (EPD) anges livslängden på cementbundna träullsplattor som standard till 50 år – baserat på information från databaser med generisk produktinformation. Men i praktiken finns det massor av exempel på att Troldtekt akustikplattor använts i byggnader som är betydligt äldre än så.


Fler exempel på transformation

Gamla tak från Troldtekt får ofta sitta kvar eller återanvändas om en byggherre väljer att anpassa en byggnad efter nya ändamål. Ett exempel på detta är ZENI Arkitekters kontor som var ett av sex nominerade projekt till RENOVER-priset 2020. Det här arkitektkontoret i danska Aabenraa var från början en pannhall, och här har man bevarat de ursprungliga Troldtekt-taken från 1957.

Det går också att måla gamla Troldtekt-plattor och på så sätt ge dem en ny look. Det gjordes till exempel vid en större renovering av Aarhus Airport – i stället för att välja helt nya tak.

Den långa livslängden har vi även sett i samband med utbyggnaden av Troldtekts egen fabrik i Troldhede. Här köpte vi upp grannhus byggda på 1940-talet, då det var vanligt att använda Troldtekt cementbunden träull som putsade väggelement. Bakom innerväggarna i ett av husen dolde sig ca 80 år gamla Troldtekt-plattor – som fortfarande var i gott skick.

 

Livslängd spelar stor roll för miljön

Material med lång livslängd är bra för både miljön och totalekonomin. En livscykelanalys av en byggnad (LCA) omfattar utvinning och bearbetning av råvaror, transport, produktion av de olika byggmaterialen, drift och underhåll, avfallshantering och återvinning.

Ofta ligger en stor del av en produkts miljöpåverkan i råvaru- och produktionsfasen, och om ett material håller i 70 år fördelas den belastningen på en betydligt längre period än för ett material som behöver bytas ut efter 20 år.

Tidshorisonten som används i beräkningen av en byggnads livscykel spelar en stor roll i LCA-beräkningarna. Perioden kan variera beroende på typ av byggnad och definieras vanligen i förväg om beräkningen görs som ett led i en certifiering.

Ledande byggnadscertifieringar som DGNB räknar till exempel bara med 50 års livslängd för en byggnad. Men eftersom Troldtekt akustiklösningar precis som flera andra byggmaterial har en markant längre livslängd, är det ofta motiverat att jobba med en längre tidshorisont på exempelvis 80–120 år.