Dolda utmaningar

Den integrerade förskolan Damhuset i danska Risskov har fått en stor tillbyggnad som vetter mot en annan gata, och därmed har Damhuset också fått ett nytt ansikte utåt.

Väggbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i förskola
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Mittemot Damhuset ligger Bindesbøll Byen, som är inrymt i det tidigare psykiatrisjukhuset som ritades av Bindesbøll. Den nya stadsdelen innebär fler barn till området och Damhuset har därför fått en tredje del.

Den äldsta delen av förskolan är en villa från 1908 som ritades av Hack Kampmann som en tjänstemannabostad till sjukhuset mittemot. En ny flygel har tidigare byggts till villan, och med den sista utbyggnaden har en hästskoformad institution skapats runt lekplatsen.

Den nya flygeln är byggd i ljust tegel och har en harmonisk växelverkan med sektioner i trä. De fyra nya rummen har egen ingång från gatan, vilket dels är väldigt praktiskt, dels ger den nya flygeln en egen identitet.

Bra inomhusklimat

Uppdraget att lägga till en tredje del till Damhuset var inte utan utmaningar, vilket man inte märker av när man besöker huset. Byggnadens avgränsningar var mycket exakta och tre meters nivåskillnad är mycket att integrera i en byggnad.

Resultatet är ett vackert och funktionellt hus där rummen vetter mot lekplatsen, och korridoren har breddats så att rum skapas i rummet där man kan inrätta tillfälliga verkstäder eller lämna en pågående lek ...

Rummet behöver liksom de andra rummen en bra akustik och därför valdes Troldtekt akustikplattor som den primära akustiklösningen. Rummen är placerade två och två och mellan dem ligger badrum och tysta rum.

Dagsljuset spelar också en viktig roll för komforten. Stora fönster i korridoren ger dagsljus på förmiddagen medan eftermiddagssolen når de stora fönstren i rummen som vetter mot lekplatsen.