Förskola som utgår från barnens behov

Egedammen är en spännande förskola som har skapats med fokus på att erbjuda variationsrika utrymmen för barn.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner

De flesta “traditionella” förskolor är utformade på samma sätt, med olika avdelningar, korridorer och biutrymmen. På Egedammen är ytorna vackert sammanlänkade och avlöser varandra genom små eller stora variationer i bredd, höjd, ljus, färg, ljud och material. I de större rummen har man dessutom integrerat mindre ”rum”, till exempel i form av nischer eller burspråk.

Centralt i byggnaden finns stora gemensamhetsutrymmen, där ventilationen är placerad ovanför innertaket för att frigöra mer golvyta. Denna lösning ger också extra höjd i garderoberna och rummet i övrigt, eftersom ventilationen inte upptar hela takutrymmet. I de flesta rum har Troldtekt line monterats i taken, för att ge bra akustik även i rum med högt i tak. Troldtekts produkter är godkända för Svanenmärkta byggnader – som exempelvis Egedammen.

 

Fokus på hållbarhet

Gladsaxe kommun har bestämt att alla nybyggda förskolor ska vara Svanenmärkta, vilket bland annat ställer krav på låg energiförbrukning, bra inomhusklimat, hållbart virke och återvinning av byggnadsmaterial. Detta har BBP arkitekter löst på ett föredömligt sätt, eftersom de också har en målsättning om att minimera koldioxidavtrycket i sina byggnader.

Förskolan är byggd i massivt CLT-trä med fasader i återvunnet tegel, kombinerat med nytt tegel där det krävs extra hög beständighet. Man har använt kalkbaserat murbruk i stället för cementbaserat, vilket ger ett lägre koldioxidavtryck och större möjligheter att återvinna tegelstenarna. Invändigt har förskolan robusta ytor i form av pastellfärgade träväggar. Byggnaden, vars utvändiga design för tankarna till en bondgård, är ett välkommet tillskott i omgivningen – som en pusselbit man inte visste saknades.

 

Fakta: Troldtekt är registrerat i Nordisk Miljömärknings databas över material som kan ingå i Svanenmärkta byggnader.