Kolbøtten på Thunøgade

I Øgadekvarteret i Århus är atmosfären som i en mindre stad, och de flesta av husen är byggda från slutet av 1800-talet och fram till ca 1920. Här bor många människor i fina lägenheter och på bakgårdarna finns det massor av träd och grönområden. Den integrerade förskolan Kolbøtten på Thunøgade ligger minst sagt i ett av de charmigaste kvarteren i Århus.

Troldtekt Kolboetten
Photo: Thomas Mølvig, architect

Kolbøtten byggdes för att möta en ökande tendens till att barnfamiljer vill bo kvar mitt i stan. Kanske arbetar båda föräldrarna i centrala Århus och om man bor på Øgaderne ligger hela stadens utbud på cykelavstånd. Därför var det naturligt att bygga nytt när Århus kommun fick en ledig tomt på Thunøgade som passade för ändamålet.

Själva huset smälter in fint och stilmässigt i gatubilden. Fasaden är i ljust tegel och byggnaden har tre våningar som avslutas med ett sadeltak av stålplattor. Huset har stora fönster mot gatan så att barnen kan följa med i gatulivet och samtidigt kan man uppfatta livet inne i huset från gatan.

Mot trädgårdssidan ligger den stora gröna lekplatsen på 1 300 m2, där barnen kan leka i en trygg miljö året runt. Byggnaden är delvis klädd med ett metallgaller, som med tiden ska täckas av klätterväxter. Det är GPP Arkitekter, som har varit huvudentreprenör för projektet.

I förskolans interiör har man lagt stor vikt vid att skapa sammanhang mellan människor och rum. En bred trappa och en hiss säkerställer att logistiken fungerar mellan våningarna. På bottenvåningen finns en utgång direkt till lekplatsen och här ligger även förskolans gemensamma rum, kök och kontor.

Rummen är ljusa och inbjudande och uppmanar till varierande gemenskap i både stora och små grupper. Korridorerna vetter mot lekplatsen, där glaspartierna ger en fin utsikt över staden mot sydöst. På alla tre våningarna har man fokuserat på att skapa optimala förhållanden med bra akustik och bra inomhusklimat för de cirka 70 barnen och personalen.