Som en liten stad för barn

En inspirerande och annorlunda förskolebyggnad som smälter in i omgivningen men är ett eget mikrokosmos.

Troldtekt, Midgard
Photo: Thomas Mølvig, architect

Här, på gränsen mellan stad och landsbygd, ligger Midgård. Byggnaden är en märklig blandning av en klassiskt fyrkantig gårdsbyggnad och en cirkulär huslänga med sadeltak. Huset böjer sig hela 270 grader och bildar på så sätt ett sluten innergård. Utvändigt är byggnaden klädd med svart papp på både fasad och tak, medan innergården – Asgård – har en varmare och mer intim atmosfär, präglad av sibiriskt lärkträ.

Unga kreativa krafter

Arkitektfirman COBE är en av föregångarna bland de yngre arkitektkontoren och har kallats för ”en ny våg inom dansk arkitektur”. Några av deras skapelser är Nørreport Station, det nya biblioteks- och kulturhuset i Nordvest samt huvudplanen för hamnområdet Papirøen. Den 1 350 m2 stora förskolan i Tølløse är alltså ett av de mindre projekten i arkitektfirmans portfölj.  

COBE beskriver Midgård som en liten, kompakt och spännande stad för barn, som samtidigt enkelt kan överblickas av vuxna. I byggnaden kombineras ett individuellt, nedskalat och välbekant uttryck med en stor och integrerad institutions fördelar – det är en sammanhängande arbetsplats som består av 9 småhus i huset och befolkas av 190 små världar.

En praktisk och flexibel byggnad

Midgård har en unik rumslig struktur. Den primära förflyttningslinjen löper genom cirkelns centrum, vilket gör att avstånden mellan husets olika delar har minimerats. På vissa platser vidgas den krökta gången till gemensamhetsytor med tillhörande kök. Från de allmänna ytorna har man oavbruten, visuell överblick över innergårdsrummet, som på varma dagar kan öppnas upp så att ute och inne blir ett. Grupprummen är placerade längs med den yttre fasadlinjen, och har direkt kontakt med den stora naturlekplatsen.

I stora lokaler som denna är ljudmiljön en utmaning, och här har ambitionen varit att uppnå en bättre efterklangstid än de 0,4 sekunder som byggreglerna föreskriver.  Som akustisk absorbent har man valt Troldtekt akustikplattor som takbeklädnad. Plattorna har lagts överlappande, vilket är mycket ovanligt. Takplattorna är platsskurna, men endast på den sida som ligger under nästa platta. På så sätt har de passats ihop med husets runda planlösning, och den kapade kanten har inte efterbehandlats.