Studenthem med torn

I en stadsdel som fram till helt nyligen var ett nedgånget industriområde mitt i Aarhus, byggs nu företagslokaler och bostäder som drar nytta av det attraktiva läget – mitt i stan och samtidigt med utsikt över järnvägsområdet.

Akustiktak från Troldtekt i bostadsbyggnad

Godsbanekollegiet är ett studenthem som har hämtat sitt namn från platsen. Även om Godsbanen är nedlagd sedan länge används byggnaderna och området till nya ändamål med utgångspunkt från platsens historia. Utöver Godsbanens kreativa verkstäder och många evenemang rymmer området även Arkitekturskolen i Aarhus och flera nya bostadshus.

Kollegiet sticker ut höjdmässigt med sina 12 våningar mot vägen, medan ett angränsande huskomplex med allmänna ungdomsbostäder bildar en stor bas och ramar in en gemensam innergård. På huskomplexets tak har de boende tillgång till takterrasser och stora växthus. Godsbanekollegiet och huskomplexet är uppfört i tegel i olika nyanser, vilket ger intryck av den collagekänsla man upplever i andra stadsdelar i Aarhus.

 

Studenthem med gemensamt kök och utsikt

På bottenvåningen i studenthemmet finns en rad gemensamma utrymmen (gemensamma för hela byggnaden, både ungdomsbostäder och studentbostäder) som tvättstuga, allrum, tv-rum, studierum och gym. Gemensamt för det arkitektoniska uttrycket är enkelheten i materialvalen och den stora mängden dagsljus. Betongen framstår som rå och obehandlad på vissa ställen, men balanseras av vita Troldtekt-tak som både ger ljudabsorption och textur i rummen.

Troldtekt är ett material som återkommer i studenthemmets gemensamma utrymmen och arealer hela vägen upp i byggnaden. Här används Troldtekt som flytande ö-tak, åtskilda av ljusarmaturer i korridorerna. Varje våningsplan har ett gemensamt kök per elva boende på varje våning, och även här finns vita Troldtekt-tak – och en fantastisk utsikt över stan. I de allmänna bostäderna i huskomplexet används Troldtekt i korridorerna, men här i varianten naturträ.