K-Husene smälter in i den nya stadsdelen

Den nya stadsdelen vid det tidigare godsmagasinet i Århus är en lyckad blandning av gamla och nya byggnader. Här skapas nya stadsrum med respekt för platsens historia och byggnadskultur.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. bostadsbyggnader

Stadsdelen kallas Aarhus K, som i kreativitet och kultur, efter områdets verkstäder, arkitektskolan och kulturhuset Institut for (X). K-Husene, som ligger mitt emellan arkitektskolan, Godsbanen och Æggepakkeriet, är ett slankt och strukturerat bostadshus med butiker i markplan.

Sweco architects har skapat en välkomnande pelargång längs butikernas fasader – som en koppling till Godsbanens takutsprång på andra sidan gatan. För att K-Husene ska smälta in i omgivningen har man dessutom använt rött tegel precis som i Godsbanen och Æggepakkeriet, där bland annat Plantecaféen ligger.

 

Klassiska färger

Fönsterkarmar, balkonger och inklädnader har en klassisk grön färg som skapar en snygg kontrast mot det röda teglet. I pelargången har man valt Troldtekttak i samma gröna färg, vilket skapar både kontrast och sammanhang. Detta ger dessutom bättre akustik för gästerna på caféernas uteserveringar.

Entréerna till de 46 lägenheterna finns på byggnadens innergård. K-Husene har en öppen struktur, med passager genom byggnadens bottenplan, vilket gör den mindre massiv. Vid entréerna och cykelparkeringen har man också använt Troldtekt. Förutom den lugna innergården har de boende också en gemensam takterrass, som är omsorgsfullt integrerad i den sluttande takytan.