Arkitektur med blick för helhetslösningar

I det nya gemensamhetshuset i bostadsrättsföreningen Lærkeparken har man tänkt på helheten. Resultatet blev en plats där belysning, högtalare och akustik förenas i en högre enhet ‒ taket.

Troldtekt, Laerkeparken
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

Bostadskomplexet Lærkeparken i Odense byggdes 1969 som en serie 4-våningshus runt en gemensam gård. Nu pågår en genomgripande renovering här som är en del av ett stadsförnyelseprojekt.

Utöver ett nytt gemensamhetshus ska den gemensamma miljön förbättras med bl.a. en ny lekplats, bättre belysning och nya ställen för samvaro. Bostäderna får nya entréer, renoverad ventilationsanläggning och isolerat tak samt gavlar. Det befintliga gemensamhetshuset ligger i en tillfällig byggnad bredvid det nya gemensamhetshuset och används till barn- och ungdomsaktiviteter.

Kontakt med omgivningarna

Det nya gemensamhetshuset ligger mitt på gården och ingår ”aktivt” i den gröna miljön genom gräset på taket. Samtidigt har det varit viktigt för arkitekterna på Arkitema att skapa kontakt med omgivningarna och man har använt stora glaspartier i fasaden. Man har placerat gemensamhetshusets centrala rum mellan två stängda murade byggnadsdelar, och taket och därmed också rummets tak har spänts upp däremellan. Taket har därigenom fått en särskild betydelse som en samlande yta i rummen och ett element, som tillför ljus både på dagen och på kvällen.

Den multifunktionella takytan

Idén om Troldtekt taket i Lærkeparkens gemensamhetshus som en utspänd yta – ett svävande tak mellan två murade byggnadsdelar – är en genomarbetad idé. Det faktum att taket inte ligger mot väggen utan låter dagsljus komma in, vilket understryker taket som något svävande, är en fin detalj.

Belysningen är Troldtekt längsgående armaturer, som är inbyggda i taket men samtidigt märker ut sig mot takytan. Alla Troldtekt ljusarmaturer är i vågformat glas som har en bra ljusspridning utan bländning, oavsett om glaset är klart eller matt. Taket döljer dessutom högtalaranläggning, så det finns inga störande högtalare i rummet.

Genomtänkt ljud

Taket i Lærkeparkens gemensamhetshus fungerar dessutom som högtalare i sig själv eftersom fyra högtalare är inbyggda och dolda i taket. En inbyggd subwoofer ligger dessutom dold i taket, som samtidigt ger bra akustik i rummet. Det är ett gemensamhetshus där man kan ordna många typer av arrangemang, från bingo och födelsedagsfirande till föredrag och uppträdanden.

Här är bra akustik avgörande för att man ska kunna ordna lyckade arrangemang. I Lærkeparken har man fått ett nytt gemensamhetshus med en helhetslösning, som förenar belysning, akustik och inomhusklimat med ett enkelt och sammanhängande tak.