Bra exempel på lyckad renovering

Rosenhøj är ett stort bostadsområde byggt i slutet av 1960-talet. En omfattande renovering har gett området ett helt nytt uttryck, vilket också har gjort det allt mer populärt. 2017 fick Rosenhøj RENOVER-priset för Danmarks bästa renoveringsprojekt.

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Tidigare gav Rosenhøj ett monotont och kompakt intryck. Alla byggnader såg likadana ut, och mellan husen fanns bara parkeringsplatser. Nu är de 27 hyreshusen uppdelade i 11 kvarter, med separata torg och parkområden.

Husen har fått fyra olika fasadtyper, vilket gör att hela området upplevs på ett helt annat sätt. Lägenheterna har dessutom fått nya uteplatser, vilket ger ökad interaktion med grönområden och gator utanför.

De nya fasaderna och energirenoveringen har dessutom bidragit till bättre inomhusklimat och energiredovisning. I och med den högre boendestandarden har även trivseln och den sociala gemenskapen ökat markant.

Nya byggnader

För att binda samman Rosenhøj och skapa helhet har man inte bara gjort om byggnadernas struktur och fasader, utan även miljön runt omkring.

I samband med renoveringen har ungefär en fjärdedel av bostäderna tillgänglighetsanpassats, vilket bland annat innebär att trapphusen har försetts med hiss. I dessa trapphus har man installerat Troldtekt akustiktak, som ger både estetiska och akustiska fördelar.

Hisstornet är klätt i svartmålat trä. Helt nya boendeformer har skapats, som till exempel ungdomsbostäder i en skulptural etagebyggnad och små punkthus mellan husblocken. Vaktmästarna har också fått en ny lokal, i form av en tegelbyggnad med Troldtekt-plattor i taket.