En bra vardag på Bangs Have

Vid uppförandet av det nya vårdhemmet Bangs Have i den danska staden Struer har målet varit att skapa en trygg och stimulerande vardag för såväl boende som personal. Byggnaderna består av en mängd olika material och utrymmen, och har samtidigt ett bra inomhusklimat.

Väggbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i vårdbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Bangs Have har tre identiska boendeenheter, som är sammankopplade med hjälp av en glasgång. Den gemensamma serviceavdelningen ligger som en fristående byggnad vid huvudentrén. Boendeenheterna utgörs av tre huslängor placerade runt en terrass med anslutning till en trädgård. Även omgivningen mellan de olika byggnaderna har utformats med omsorg, för att skapa en trygg och hemtrevlig inramning.

Man har valt att hålla nere storleken på huskropparna och använda tegel, träpaneler och vackra fönsterdetaljer för att byggnaderna ska upplevas som traditionella bostäder. Visuell kontakt och återkommande material har använts för att binda samman de invändiga och utvändiga ytorna.

God akustik överallt

Tegel återfinns även inomhus i form av tegelväggar, och är alltså ett material som går igen, precis som träpaneler. Samtidigt ger det struktur och karaktär, vilket skapar en fin kontrast till de övriga blanka och släta ytorna.

I taken i gemensamma utrymmen och korridorer har man använt vitmålade Troldtekt-akustikplattor. Troldtekt-akustik har använts även i den gemensamma administrationsbyggnaden. Här finns också ett stort sällskapsrum med tak upp till nock, som kan användas som gymnastik-, musik- eller föreläsningssal.