Arkitekturen som en hälsofrämjande ram

Det omfattande förarbetet inför byggandet av ett regionsjukhus i Slagelse präglades av delaktighet, nytänkande och en önskan om att skapa en omsorgsfull miljö.

Akustiktak från Troldtekt i vårdbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Arkitektur som bidrar till patienternas läkning utgår från klassiska begrepp som ljus och skugga, materialegenskaper, färger och landskapselement.

Hela den nya psykiatriska kliniken i Slagelse med plats för 194 inlagda patienter präglas av enkelhet. Det dominerande materialet är tegel och grönskande trädgårdar vid ingången och på olika platser i byggnaden ger en omväxlande upplevelse.

Enkelheten uttrycks inte genom en arkitektonisk minimalism utan genom en mycket genomarbetad arkitektur med lugna planlösningar och transparenta rum med stark närvaro. Stor vikt har lagts på patientens sociala liv och möjligheten att delta i fysiska aktiviteter. Belysningen är en modern och intressant kombination av dagsljus och reglerat konstljus. Belysningen används för första gången som ett terapeutiskt verktyg.

Materialvalen är robusta och välbekanta, som tegel, trä, betong och träull. I nästan hela byggnaden används Troldtekt akustik Plus tak i naturträ. Materialet ger en bra och behaglig akustik och bidrar till att skapa en trevlig inomhusmiljö.

Materialens varierande struktur ger närvaro, men även Malene Landgreens väl utvalda färger förstärker tanken om att utgå från de mänskliga sinnena.