Det hänger på detaljerna

Äldreboendet i Gilleleje, som drivs av OK-Fonden, har byggts och inretts med hänsyn till vad som är viktigt för de boende. Omsorgen om och respekten för de boende är synlig i de många fina detaljer man möter runt omkring på äldreboendet. Från konsten som fungerar som ”wayfinding” och visar vägen på avdelningen, till wellness i badrummet.

Akustiktak från Troldtekt i vårdbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect / Ejendomsfoto.dk

Äldreboendet ligger i en sluttande terräng och byggnadens 72 lägenheter och många övriga lokaler fördelas runt två innergårdar som de boende också har tillgång till. Huvudentrén ligger på bottenvåningen varifrån man enkelt hittar det inbjudande caféet. Mellan de två kvadraterna med lägenheter hittar man även bland annat ergoterapi, hotstone-massage, frisör och spabad.

Ett elegant trapphus i glas nära entrén förbinder våningarna med varandra. En utsmyckad vägg med Troldtekt romb akustikplattor går igenom hela trapphuset och understryker därmed våningarnas samhörighet.

Tematiska uppehållsrum

Vid inredningen av äldreboendet har det varit viktigt att skapa variation och en känsla av tillhörighet. Därför har avdelningarna olika årtionden som teman för inredning och färger. Varje avdelning har ett eget stort badrum som är inrett som spautrymme och även har inretts och färgsatts på olika sätt.

Det finns även ett tema för varje uppehållsrum som ligger i anslutning till korridorerna. På ett ställe är temat kreativitet, på ett annat är det dart med bar-tema, där baren är specialdesignad och miljön har gjorts så autentisk och användbar som möjligt. Troldtekt akustikplattor används i korridorerna och i uppehållsrummen, vilket säkerställer bra akustik och sammanhang mellan rummen trots många spännande teman.

Maren Buchwaldt, från SpaceInnovators InteriorDesign, berättar:

Inredningen utgår överallt ifrån hur vi på bästa sätt kan skapa hemkänsla för de boende samtidigt som medarbetarna har en optimal arbetsplats. Lägenheterna har gjorts så rymliga som möjligt på minsta möjliga antal kvadratmeter för att frigöra plats för gemensamma utrymmen. De stora glasburspråken gör att bostäderna känns större än de faktiskt är.

Vår erfarenhet är att en stor del av de boendes vardag sker inom äldreboendets ramar. På äldreboendet har vi därför också inrett vissa rum med inslag från lokalområdet, till exempel Segelklubben, Biografen, Jazzklubben och Caféet i mellanbyggnaden. Det ger möjlighet för de boende att utforska omgivningen och hitta just de rum eller aktiviteter som passar dem, så att man skapar ett incitament för ökad rörlighet.

I vårt arbete med att skapa hemkänsla har vi jobbat med en optisk förkortning av korridorerna, bland annat genom att använda Troldtekt plattor i större format. Plattorna sträcker sig tvärsöver korridorens hela bredd, vilket gör att man slipper många fogar och uppnår en optisk förkortning. Belysningen har valts i form av långa, slanka armaturer som spridits i ett ”slumpmässigt” mönster för att undvika långa siktlinjer och associationer till kontorstak. Dessutom har vi i uppehållsrummen brutit av taken med en nedsänkt, lysande baldakin för att understryka att det här är ett ställe där det händer spännande saker. Resultatet är en subtil wayfinding som lägger sig i det undermedvetna utan att upplevas som övertydlig.