Orangerier för alla sinnen hos Solgaven

Äldreboendet Solgaven Valby har inretts särskilt för blinda och personer med synnedsättning. Därför understödjer arkitekturen och inredningen en vardag där de boende känner sig hemma i byggnaden och enkelt kan orientera sig.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i vårdbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Vårdhemsenheterna är organiserade på två plan med 25–34 bostäder vardera. Strukturen understryks i färgvalet. Bottenplanet är således sandfärgat, medan de följande två våningsplanen har gröna väggar, dörrar och golv. Härefter följer två gula och två blå våningar. Färgerna följer naturen och representerar sand, gräs, sol och himmel.

Rum med dubbel takhöjd förbinder våningsplan med samma färg och skapar en fin helhet och rymd i byggnaden. En trappa förbinder de två våningsplanen och har samtidigt utformats som en plats där blinda och personer med synnedsättning kan träna på att gå i trappor.

De tre rummen med dubbel takhöjd har inretts som orangerier, med växter i odlingsbäddar vid trappan och upp längs den höga väggen med trälister. Orangerierna har höga fönster som ger ordentligt med dagsljus i uppehållsrummet och utsikt över staden i både söder och norr.

Grafisk vägg

På den ena väggen finns en listvägg för växter, och på motsatt vägg har man monterat Troldtekt-romber i skiftande färger som är parallella med golv- och väggfärgen på de aktuella våningsplanen.

Den blå Troldtekt-rombväggen består därmed av flera blå nyanser som tillsammans utgör en grafisk utsmyckning, som kan upplevas från båda våningsplanen. Samtidigt reglerar Troldtekt-romberna akustiken, i kombination med de långa gardiner som gör orangerierna till behagliga rum att vistas i.

För de två inblandade arkitektbyråerna, CUBO och Forec4, har wayfinding varit en röd tråd i inredningen av huset. Det innebär att man har inarbetat wayfinding i bl.a. användningen av färger och material, så att alla sinnen aktiveras.