Arkitektur med inbyggd omsorg

Det plana landskapet och de öppna vidderna är typiska karaktärsdrag i området norr om Varde i Vestjylland. Här i utkanten av Tistrup har man uppfört ett nytt och mycket framgångsrikt äldreboende med 24 lägenheter samt gemensamma utrymmen. Byggnaden passar väl in i landskapet med sina vågräta linjer och vackert proportionerade fasader. Solcellerna är diskret inbyggda i takets yta, och pastellfärgade fält skapar omväxling och understryker den arkitektoniska hierarkin.

Troldtekt, Tirstrup Plejecenter
Photo: Thomas Mølvig, architect

Interiören präglas av ett unikt huvudplan, där lägenheterna är samlade i tre mindre bostadsenheter kring gemensamma ytor. Genom en lätt inbördes förskjutning av de olika husens flyglar skapas attraktiva uppehållsytor istället för långa, trista gångvägar. På samma sätt som i en liten sydländsk stad på landsbygden rör man sig runt i ett varierat gatunät, där alla funktioner finns tätt intill bostäderna.

Glasväggar i bl.a. matsal och kontor skapar en hög grad av transparens och öppenhet. Man har framför allt lagt sig vinn om att göra ramarna trygga och överskådliga. Just hemkänslan har stått i fokus, och de boende trivs tydligt med de mjuka övergångarna mellan bostäderna och de gemensamma utrymmena. Även det enkla sättet att komma ut på utomhusterrasser och i trädgården är ett stort plus i det dagliga livet.

Rent akustiskt har arbetet i hög grad gått ut på att skapa en dämpad ljudmiljö. Golven i de gemensamma utrymmena är av linoleum, som dämpar ljudet från fotsteg och samtidigt är ett perfekt underlag för t.ex. rullstolar. Taken är i allmänhet täckta med vita Troldtekt akustikplattor, som skapar en visuellt lugn och sammanhängande yteffekt i hela anläggningen. Som en fin kontrast finns den stora samlingssalen och den gemensamma matsalen, båda med högt i tak, beklädda med ljusa trälister utanpå svartmålade Troldtekt-paneler.

Det är uppenbart att äldreboendet i Tistrup har ritats av arkitekter som har lyckats leva sig in i äldre personers önskningar och behov. Samtidigt är det en väl fungerande modern arbetsplats med många genomtänkta praktiska detaljer för personalen. Enkel och vacker arkitektur med inbyggd omsorg.