Hållbarhet och akustikdesign på Chamberlain Hotel

Hållbarhet och etisk design är de grundläggande principerna för en ny cocktailbar och restaurang som ägs av Fuller’s Brewery och ligger nära Towern i centrala London.

Akustiktak från Troldtekt i hotellbyggnad
Photo: Sibley Grove

Projektet på Chamberlain Hotel är skapat av inredningsföretaget Sibley Grove och utgör ett exempel på hur inredare med ett etiskt arbetssätt kan jobba med framåtblickande kunder för att skapa vackra interiörer med minimal miljöpåverkan. Genom att investera i kvalitetsmaterial från tillförlitliga källor och respektera befintliga byggnaders och platsers identitet och historia, går det att skapa interiörer som förblir relevanta under många år framöver. Om och när det sedan blir dags för en förändring kan materialen återanvändas i ett nytt syfte eller på ett nytt sätt.

Med detta som utgångspunkt var inredarna angelägna om att använda så många hållbara och Cradle to Cradle-certifierade material som möjligt, bland annat vägg- och golvplattor, trä, mattor och Troldtekts ljudabsorberande träullstak (som är certifierade i silverkategorin).

”Vi anser att bra design bör förbättra människors liv och arbete i ett harmoniskt samspel med den naturliga miljön. Hotellbranschen är till sin natur inte särskilt hållbar, men alla letar efter lösningar för att komma tillrätta med detta. Cradle to Cradle är ett mycket effektivt sätt att ta itu med frågor som global resursutarmning, arbetskraftsutnyttjande och överflödigt avfall. Chamberlain Hotel är vårt tredje samarbete med Fullers under de senaste tolv månaderna, där vi använt ett stort antal Cradle to Cradle-produkter”, säger inredaren Jeremy Grove.

Den nya bottenvåningen har gjorts om för att skapa plats för en fantastisk pub och restaurang, med en stilren och modern inredning. Arkitekturen har skalats av för att skapa höjd och rymd där man har exponerat bärande pelare och rördragningar, medan fasaden har anpassats så att det naturliga ljuset kan flöda in. Det här innebar en hel del hårda ytor, där Troldtekts akustikplattor användes för att avhjälpa de problem som genereras av buller och efterklang.

På bottenvåningen finns även en helt ny och inbjudande hotellreception. Den har utrustats med en ny receptionsdisk i betong med svarta stålkanter där Fullers eget Brewer Street-kaffe serveras. Inredarna har använt en eklektisk mix av möbler för att skapa platser där man kan koppla av, kolla e-posten eller ha ett informellt möte.

Den mest påtagliga förändringen är den helt nya cocktailbaren som inrättats i hotellets källare. Ytan är tillräckligt stor för privata tillställningar med upp till 130 personer, men här finns även ett avskilt mötesrum och mysiga utrymmen för mindre grupper.

>> Mer information om Troldtekts hållbarhets- och miljöpolicyer finns här