Nytt liv i maltsilon

Arkitema Architects kontor i Köpenhamn har flyttat till enastående nya lokaler i Carlsberg Byen. Arkitektbyrån har omvandlat en före detta maltsilo till en arbetsplats för sina cirka 160 medarbetare.

Troldtekt, Arkitema Architects
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Stadsdelen Carlsberg Byen genomgår just nu en förvandling, där nya byggnader etableras och befintliga byggnader får nya funktioner.

Vid Dipylon Porten ligger en före detta maltsilo från 1968. Den ursprungliga byggnaden var relativt sluten och anonym, vilket hänger samman med funktionen som silo. Silon ritades av Svenn Eske Kristensen, och de södra och östra fasaderna mot Ny Carlsberg Vej är mycket karaktäristiska och värda att bevara.

Under ombyggnationen har man därför så långt det varit möjligt bevarat dessa två fasader. Den norra fasaden har däremot öppnats upp med ett stort glasparti som ger arkitektbyråns fyra våningsplan ett behagligt ljusinsläpp. På den befintliga byggnadens tak har man byggt till en extra takvåning med lunchrum och takterrass.

En bra arbetsmiljö

Arkitektbyrån nås via ett trapprum i en av betongsilorna och atmosfären i entrén är dramatisk. Men när man fortsätter in till Arkitemas fyra öppna våningsplan med arbetsbord och mötesrum är intrycket tvärtom ljust och luftigt. Det är högt i tak och finns en väl avvägd balans mellan lokalens industriella uttryck och fina detaljer i taket och hos den genomgående trappan.

Akustiskt fungerar de stora, öppna våningsplanen optimalt, så att medarbetarna både kan få arbetsro och samtala i grupp. Troldtekts takbeklädnad har valts som genomgående takmaterial, och passar bra till de grå väggarna och lokalens industriella stil.

Arkitekten Jens W. Ø. Larsen från Arkitema Architects berättar att det har varit spännande att skapa rum i den annars ”massiva” byggnaden.

Extra rum har passats in i tidigare siloutrymmen, medan andra betongväggar har öppnats upp. De råa och i stort sett obehandlade väggytorna har en unik charm, som är kännetecknande för den speciella arkitektur som uppnås när byggnader omvandlas och får nya funktioner.