Ett hus, en arbetsplats

DIN Forsyning är ett resultat av en fusion mellan Varde och Esbjerg Forsyning, och har nu fått en gemensam hemvist i utkanten av Esbjerg. Byggnaden har en form och skala som passar placeringen i landskapet. Det är som om två byggnadskroppar har vuxit upp ur jorden och bildat en dynamisk helhet.

Troldtekt, DiN Forsyning
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

På den ena sidan upplevs byggnaden som mycket homogen och skulptural i sitt uttryck, men den är mer komplex med olika höjder och snedställda fasader. De två byggnadskropparna har vuxit ihop och resulterat i ett välkomnande hus för medarbetare och gäster. Husets hjärta är placerat i mötet mellan flyglar och våningar och är ett vackert utformat atrium med en huvudtrappa, som förbinder de två våningarna.

Huset är inrett med flexibla kontorsflyglar för administration och daglig ledning av vattenförsörjningen. Men sida vid sida ligger en flygel med verkstäder, laboratorier och ett lager i dubbel höjd. En lång, tvärgående betongvägg fungerar som en stor ”yta” mellan kontorsdelen och verkstadsfunktionerna och utgör också bakgrunden i pausrummet som även kallas ”vattenhålet”.

Medvetet färgval

Man ville skapa likvärdighet mellan de olika arbetssituationerna i huset, och låta medarbetarna träffas och uppleva en bra arbetsmiljö som även inkluderar bra akustik. Mot den bakgrunden valdes Troldtekt som enhetligt material i möteslokaler, laboratorier och lager.

Invändigt är färgställningen väldigt grafisk med svarta eller vita ytor som bryts av på vissa ställen. I kontorsdelarna har man valt enskilda väggskivor i en snäll blå färg medan andra väggar är dekorerade med megagrafik, som återger medarbetare i olika arbetssituationer. Orangefärgade väggar och Troldtekt-tak dominerar korridorerna mellan atrium och lager/verkstad. En effektfull lösning som även understryker en öppenhet mellan husets avdelningar.