Byggnadsåterbruk

Lendager Group växte ur sina lokaler och har nu funnit sig till rätta på Nordhavnen i Köpenhamn i Pakhus 48. Ett ställe som på många sätt passar företagets DNA.

Troldtekt akoestische plafonds in commerciële gebouwen
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Lendager Group är en arkitektfirma, som har ett mycket hängivet fokus på hållbarhet i alla led inom byggnation, planering och design. Med ett nytänkande helhetsgrepp ritas framtidens byggnader i en cirkulär arkitektur.

Kontoret har även en avdelning för resursoptimering och hållbar produktutveckling som ofta handlar om återbruk av befintliga material. Som ett tredje ben sysslar Lendager Group även med att vägleda andra företag som vill övergå till en cirkulär ekonomi. Totalt sett har Lendager Groups verksamhetsområde krävt mer plats för medarbetare och modeller.

Den gröna arkitektbyrån

Längst ut på Sundkaj i Nordhavn ligger Pakhus 48, där även en rad designverksamheter har kontor och showroom. Platsen är enastående med utsikt över Öresund, kranar, ombyggda silor och andra packhus.

Hos Lendager Group är det nu högt i tak och hela arkitektfirman kan sitta i ett stort rum omgivna av gröna växter och byggelement. Matsalen och mötesrummen ligger på en inskjuten våning med utsikt över arbetsplatserna. Mitt i rummet finns en liten oas som är byggd med trälådor, där medarbetarna kan hålla informella möten eller äta lunch.

Över den gamla träkonstruktionen har det tidigare installerats ett vitt Troldtekt akustiktak. Ett tak som både säkerställer bra akustik och som i sig självt är ett hållbart material som kommunicerar bra med en omvandlad industribyggnad som Pakhus 48.