Grafisk inredning för filmproduktion

Filmproduktionsbolaget Metronome har låtit bygga om sitt kontor om två våningar, och resultatet är en vacker kombination av öppna arbetsstationer, en matsal och rum för klippning och möten.

Troldtekt Metronome
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Ombyggnationen av de två våningsplanen har gjorts av Spacelab Arkitekter i nära samarbete med Metronome, där det första steget var att skala bort alla icke-bärande väggar i byggnaden för att blotta den råa betongkonstruktionen. Arkitektfirman har lagt ner ett stort arbete på att skapa dynamik mellan de två våningarna, så att själva arbetsmiljön ska uppmana till interaktion mellan medarbetarna.

Receptionen är placerad vid entrén längst ner, där även ledningens kontor ligger. Köket och matsalen ligger högst upp i närheten av den andra trappan, vilket gör att medarbetarna passerar varandras arbetsplatser. Runt om i lokalerna finns avskilda utrymmen för klippning. Där kan redigerare gå in för att arbeta koncentrerat med ljud och bilder utan att störas.

Byggnadens berättelse

Trots att de två våningsplanen är utformade på helt olika sätt, finns en vacker arkitektonisk koppling mellan rummen. Idén var att låta byggnadens berättelse träda fram, och den idén både förenar och skiljer våningsplanen åt.

På entréplanet är kontoren åtskilda från gångutrymmet med glaspartier. Pelare och skivor av betong kontrasterar mot glaspartierna, men betongens grå färg står också i kontrast mot de mörka mattorna och dörrarna, och kontorens vita akustiktak från Troldtekt. På så vis skapas en raffinerad grafisk effekt med små medel.

Övervåningen har öppet till nock och upplevs tvärtom som luftig, och här blomstrar kreativiteten i den öppna arbetsmiljön. Troldtekts akustikplattor har också använts på övervåningen för att säkra en bra akustik och därmed en god arbetsmiljö.