Fokus på design

Nya Design Museum har slagit upp dörrarna i London. Museet har skapats innanför höljet på före detta Commonwealth Institute - en kulturminnesmärkt byggnad som är känd för sitt dramatiska tältliknande tak.

Troldtekt Design Museum
Photo: Alex Upton, Gareth Gardner, Charles Hosea

Den brittiske arkitekten John Pawson och den holländska arkitektbyrån OMA har lagt lika stort fokus på byggnadens exteriör som på interiören, med avsikten att visa upp och undervisa om design. För att skapa en enhetlig inomhusmiljö valdes Troldtekt akustikplattor med en vacker strukturerad yta och enastående akustiska egenskaper.

Byggnaden genomgick ett omfattande och komplext renoveringsarbete, där hela konstruktionen strukturerades om och ett källarplan grävdes ut för att skapa större golvyta och en effektivare organisation. Målet var att balansera den befintliga byggnadens dramatiska uttryck mot undersidan enligt överenskommelser om byggnadsskydd. Byggnadsentreprenörerna Arup och Mace fick visa prov på avancerad ingenjörskonst eftersom renoveringen genomfördes med det berömda tältliknande koppartaket intakt.

Fasaderna byttes ut för att uppfylla gällande byggtekniska standarder. Glaspartierna designades om och ersattes för att bevara den ursprungliga byggnadens fönsterutformning och blåtonade glaspartier. Det nya systemet gör det möjligt att styra ljusinsläppet och utsikten från museet. Originalpaneler med målat glas avlägsnades, renoverades och återfördes så att museets besökare kan beundra dem.

Troldtekt-plattor med ultrafin struktur installerades i alla utrymmen där man ville skapa en lugn och rofylld stämning, till exempel i biblioteket, studierummet och undervisningssalarna. Plattorna användes även över den mycket stora yta som inrymmer restaurangen, baren och sällskapsytorna, där man har en spektakulär utsikt mot Holland Park, atriet och den dramatiska synliga takkonstruktionen.