Spektakulär samlingsplats

I ett tidigare mejeri i Viby på Själland ligger nu Kulturhus Cosmos, vars verksamhet omfattar en rad viktiga samhällsfunktioner.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Kulturhus Cosmos är väl integrerat i stadsmiljön, med tre sammanhängande huskroppar och gavlar som vetter ut mot Vibys huvudgata och torg. Den mellersta längan har in- och utgång mot både huvudgatan och torget. Även det gamla mejeriet kännetecknades av en spektakulär gavelarkitektur, vilket ger en koppling mellan dåtid och nutid. Fasaden är klädd med vita plattor – som även detta är en referens till mejeriet. Det nya kulturhuset har klassiska funktioner som bibliotek, medborgarservice, café, multisal och aktivitetsrum. Torget på den ena sidan av byggnaden är en integrerad del av verksamheten och fungerar som en förlängning av byggnadens offentliga rum och aktiviteter.

Stadens samlingsplats 

Kulturhuset är uppdelat på två plan och organiserat runt en central trappa, som också förenar våningarna rent arkitektoniskt. Högst upp finns biblioteket i en öppen lokal med behaglig atmosfär. Tak upp till nock, två längsgående takfönster samt ett stort och många små fönster i fasaderna ger en jämn fördelning av dagsljuset. I taket sitter vita Troldtektplattor med ultrafin struktur, som säkerställer en bra akustik och passar bra ihop med byggnadens vita exteriör – men samtidigt ger en materialmässig variation. Nedervåningen fungerar som stadens vardagsrum. Även här är Troldtekt ett återkommande material som binder samman olika rum och funktioner. I multisalen har man emellertid valt svarta Troldtekttak. Området runt trappan fungerar som ett ”torg”, där man träffas och kanske tar en fika i caféet. Det används också till lokala utställningar och för att sprida information till stadens invånare.