God akustik på Kasper Salin-premierade Skissernas museum

Elding Oscarsons tillbyggnad av Skissernas museum tog hem Kasper Salin-priset 2017, den svenska arkitekturens mest prestigefulla utmärkelse.

Troldtekt, Skissernas Museum
Photo: Jörgen Elofsson, Troldtekt AB

Entrén, som vetter mot skulpturparken, var tidigare alltför snålt tilltagen. Tillbyggnaden är tänkt att sticka ut och annonsera muséet vid Universitetsbiblioteket i lärdomsstaden, en tävlingsförutsättning som riskerat att inkräkta på Hans Westmans slutna råa betonglåda.

- Lite av charmen med Skissernas är att muséet har varit så pass dolt, det har varit en utmaning att öppna byggnaden utåt, menar Jonas Elding som jobbade på det japanska arkitektkontoret SANAA innan han startade eget tillsammans med Johan Oscarson.

I det stora allrummet får besökarna nu en första introduktion till ett av Sveriges mest unika konstmuseer, ett kuriosakabinett av skisser till offentlig konst från hela världen med berömda namn som Sonia Delaunay, Siri Derkert och Le Corbusier.

I direkt anslutning finns nu också en väl tilltagen krog, dessutom med möbler av Elding Oscarson, som tillskott till Lunds rätt magra restaurangutbud. Utsidans corteenstålsfasad bryter av mot insidans varma trämiljö.

Foajéns höga rum kräver däremot en god akustik för att fungera när skolklasserna rasar in. - Troldtekts akustikplattor har en fin gräng som ger ett lite prydligare ytskikt, samtidigt får vi ett helt absorberande tak efter att vi har kompletterat Troldtektplattorna med dold mineralull och luftspalt.