Blue Sky-tänkande förvandlar en oanvänd lada

Att sammanföra lantbruket och brukaren för att skapa det dramatiska.

Blue Sky Barn är en fascinerande omvandling av en nedlagd lada som ligger på en gård i Norfolk i Storbritannien till ett familjehem med fyra sovrum. Här har arkitekterna 31/44 använt form och material för att bevara minnet av den ursprungliga jordbruksstrukturen och samtidigt skapa en ny, vacker boende- och fritidsmiljö med förbättrad komfort och förfining.

Huset presenterar en lugn fasad av korrugerade plåtväggar och tak med vertikala lärklameller. Den karakteriseras av en lugn och återhållsam exteriör och lekfulla invändiga volymer, skapade på två våningar i den ursprungliga ladans 450 kvadratmeter stora fotavtryck.

Externt var det viktigt att inglasningen bibehöll ladans skala och dramatik men också att den delades upp på ett sätt som underlättade breda öppningar och utsiktspunkter på marknivå.

Invändigt uppfyller designen ägarnas önskan att bevara den ursprungliga råa och grottlika karaktären samtidigt som man undviker alltför vardagliga ytor. En 15 m lång simbassäng är central för designen. Med en så stor och rymlig interiör behövde arkitekterna hitta en lösning för efterklangsljud och ljuddämpning. Som ett resultat av detta har Troldtekts träullsplattor använts i hela bo- och bassängområdena för att motverka och dämpa förhöjda bullernivåer.

En rutnätsstil användes för att ge en övergripande ordning på bottenvåningen. Detta kan sedan användas för att inrymma breda skjutdörrar eller solida element, som eldstäder. På första våningen delas rutnätet upp ytterligare, vilket ger zonen en skärmliknande kvalitet och relaterar till de täta lärklamellerna som sveper runt ladugårdens andra sidor. Detta är den del av rutnätet som hjälper till att understryka de breda horisontella öppningarna på marknivå och de höga vertikala fönstren ovanför.

Första våningen utgörs av ett draperiväggsystem medan bottenvåningen består av ett skjutdörrsystem. Fönstersystemen delades upp så här för att dra nytta av fördelarna från båda. Det undviker till exempel problemet med att kombinera öppningselement till ett draperiväggsystem som förlitar sig på ytterligare oönskade ramar.