Utställningshus med designlösning

På den nyöppnade byggutställningen Byg & Nyt utanför Herning visas nio olika moderna hem. I år har ide-huse® uppfört ett nytt hus som bland annat är inrett med den helt nya typen av Troldtekt-tak som är särskilt lämpade för bostäder.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

ide-huse® är ett erfaret byggföretag som har en känsla för bostadsköparnas behov och önskemål. I deras Funkis/Atrium-hus på 181 m² i utställningen har man tänkt både på praktisk användning av huset och den estetiska helheten såväl ute som inne. Materialvalet är genomtänkt överallt och har fokus på kvalitet.

Vid ingången avgränsas den öppna entrén av en New York-glasvägg som ger planlösningen en öppen känsla. Sällskapsrummen är samlade mitt i huset där man också kan gå ut till en privat innergård. Barnens och föräldrarnas sovrum är fördelade i varsin ände av huset och har egna badrum.


Diskreta tak

I den moderna bostaden ligger tonvikten på ett sammanhang mellan alla rum så att huset upplevs som en arkitektonisk helhet. Samtidigt är bra akustik viktigt i en modern bostad där det inte finns så många andra ljudabsorberande ytor.

I utställningshuset har man valt den helt nya Troldtekt v-line 1 way 10 som här är en vit, ultrafin platta. V-spåret ger vackra linjer genom rummen, och takytan upplevs som en helgjuten yta som binder samman bostadens olika utrymmen. V-line är ett fräst v-spår i plattan och en mer diskret designlösning än Troldtekt line som ger tydligare kontraster.