Laboratorium i stor skala

Den nya byggnaden för försöksfaciliteter inom betong- och materialforskning lyder under institutionen DTU Byg som förfogar över en rad byggnader i den första kvadranten av Campus Lyngby.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den nya byggnaden smälter in fint mellan övriga byggnader och den sluttande terrängen. Arkitekturen är rationell och stram, men har samtidigt många fina detaljer i både betong och stål. En byggnad som präglas av laboratoriets funktionella krav, men även visar hur en bra materialförståelse kan leda till eleganta lösningar.

En central hall med hög takhöjd utgör byggnadens centrum, där forskare och studenter har stor rörelsefrihet och kan jobba med utveckling och testning i stor skala. Från den stora hallen har man åtkomst till mindre laboratorier, verkstäder, omklädningsrum och lager, vilka ligger som betonglådor ute på gården eller under marknivå. Huvudingången ligger en nivå ovanför hallens golv, och här finns i huvudsak lokaler där studenterna kan samlas.

Öppenhet och sammanhang

Från den översta nivån kan man följa aktiviteterna nere i den stora hallen, och transparensen mellan de två nivåerna och olika funktioner utgör ett intressant arkitektoniskt grepp i Bygning 130. En sidotrappa i betong med träsitsar utgör en fysisk förbindelse mellan de två nivåerna. Härifrån kan man både se in i hallen och blicka ut från den.

Överallt i byggnaden hittar man materiallösningar där funktion och estetik går hand i hand. Troldtekt cementbundna träullsplattor används som ett akustikreglerande material i hallens tak, på övre väggytor och i de många mindre laboratorier som ligger i anslutning till den stora hallen. De ljusgrå Troldtekt-taken binder samtidigt ihop alla laboratorier och ser till att medarbetarna får en arbetsmiljö med fokus på bra akustik.