Ett omfamnande gemensamhetsutrymme

På DTU i Lyngby har DTU Sustain upprättat en ny forskningsbyggnad som heter 112. Byggnaden har en mycket enkel struktur som både är mycket funktionell och transparent.

 Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad

Forskningen kring återvinning av avfall har nu fått egna laboratorier fördelade på fyra våningar i forsknings- och utbildningsbyggnaden. Området kallas Resource Recovery Research, vilket är högaktuellt i ett samhälle där vi måste öka återvinningen av allt vi omger oss med. För DTU har byggnaden i sig varit en symbol för platsens ambitioner om hållbarhet, och byggnaden är därför förkvalificerad till DGNB Guld. Bland annat har man genomfört en del livscykelanalyser på byggnadsdelarna för att bedöma koldioxidutsläppen från byggnaden.

Inredningen är också flexibel för att det ska gå att möta framtida behov. Det som kännetecknar byggnad 112 är att den har höga våningar och stora fönsterpartier vilket ger en mycket öppen känsla och gör att dagsljuset flödar in. Byggnaden är planerad i förhållande till väderstrecken så att arbetsplatserna inte ska bli för varma, och medarbetarna har ett behagligt inomhusklimat. Dessutom är de fönster som vetter mot söder, öster och väster utrustade med automatiskt solskydd som är integrerat i fasaden.

Ett inbjudande gemensamhetsutrymme

I byggnaden finns en öppenhet mellan det yttre och det inre, men också mellan de olika rummen. Man ser in i labben från korridorer och gemensamma utrymmen, och det tre våningar höga rummet mitt i byggnaden skapar en extremt öppen känsla mellan våningsplanen. På entrénivån möts man av ett område med loungemöbler och Troldtekt line design på väggarna, och låter man blicken vandra uppåt fortsätter detta öppna rum upp genom byggnaden med en del förskjutningar. Som kontrast till de funktionella och kliniska labben har man på alla våningar inrett matsalar och informella mötesplatser med en helt annan rymd och andra, mindre sterila material.

Samma typ av Troldtekt line design i ljusgrått har använts på innertak, väggar mellan fönsterpartier och på en tvåvåningsgavel. Troldtektplattorna är ljudabsorberande, vilket är ett mycket viktigt inslag i ett så pass stort rum, men linjerna skapar också ett starkt samband mellan rummen och ytorna på ett sätt som kan beskrivas som ganska enkelt men med stor effekt. Möblerna är enkla och bekväma med grönt som genomgående nyans, medan trä i taken i gångzonerna och i fönsternischer också fungerar som kontrast mot de vita labben.