Skolbyggnad håller ljudet nere

När 600 elever och ca 100 pedagoger flyttade in i sin nya skola hade den bytt både namn och form. Grevegårdsskolan i Göteborg heter numera Frejaskolan. Och formen, ja den är allt annat än vinkelrät.

Troldtekt, Grevegårdsskolan, Sweden
Photo: Albin Wahlgren / Thorn Creative Agency

Frejaskolan består av tre hexagoner som tillsammans omger en lekfull och varierande innegård. Själva skolbyggnaderna är tillsammans ca 10 000 kvadratmeter stora och har salar för undervisning för elever i förskoleklasser och upp till årskurs 9.

Idén med huskropparna som är sammankopplade av en entrénod, är att skapa varierande utemiljöer för barnen och att vända sig mot alla riktningar på den stora tomten. Utvändigt är skolan stram, men lekfull. Något som också genomsyrar det invändiga konceptet. Olika typer av rumsformer skapar miljöer för trygghet, gemenskap, lekfullhet och en hel del inspiration för barn och pedagoger.

Omsorgsfulla materialval
Byggnaderna har en tydlig struktur med fina uterum och goda samband mellan ute- och innemiljö. Materialvalen ute som inne har omsorgsfullt tagits fram för att hålla och förädlas med tiden.

Inuti skolan har Troldtekts akustikplattor i färgen vit 101 och naturgrå använts som takbeklädnad, vilka monterats med profilsystemet T24.