Dåtiden och nutiden samspelar

Det rytmiska konservatoriet ligger på Holmen i Köpenhamn i en spännande miljö där nytt och historiskt byggande kombineras. Platsen har en helt egen identitet knuten till de vackra omgivningarna och är inredd med musikens akustiska krav i fokus.

Troldtekt, Holmen campus for music etc.
Photo: Poul Petersen & Helene Høyer Mikkelsen, architect

Den danska marinen huserade på Holmen under en lång period, som tog slut omkring 1990. Byggnaderna uppfördes runt en central axel, som fortfarande är genomfartsled på Holmen. Många av byggnaderna är idag kulturskyddade och används till andra syften.

Örlogsvarvet från 1866 har idag inretts åt Rytmisk Musikkonservatoriet, där det har varit prioriterat att synliggöra konstruktionen och bevara många spår från byggnadens ursprung. Exempelvis finns i motorverkstaden idag en mindre konsertsal, där teglet har rengjorts och det är öppet till nock.

CUBO arkitekter står bakom projektet som helhet och därmed både för konvertering och för de nya byggnaderna som har tillkommit. De nya flyglarna har ett eget modernt uttryck och är också i högre grad vända mot det mjuka landskapet vid kanalen.

Akustik i alla detaljer
I både det rytmiska musikkonservatoriets äldre, kulturskyddade byggnader och i de nya byggnaderna är akustik ett genomgående tema i byggnadernas utformning och inredning. I de nya byggnaderna är väggarna snedställda för att förhindra att ljudet förstärks och ventilationen leds utanför byggnadskonstruktionerna.

I alla tak har Troldtekt akustiktak monterats, som fungerar som ljudabsorbering i övningsrum, konsertrum och fördjupningsrum och ger ett rumsligt sammanhang mellan alla byggnadsdelar. I de stora industriella rummen har man valt Troldtekt i grå natur, som passar in naturligt i de övriga, rustika materialen.