Skolan vid Isfjorden är den nya samlingspunkten

Arkitekterna i tnt nuuk har gjort en nytolkning av den grönländska byggstilen vid uppförandet av en korsformad folkskola, som öppnar sig mot fjord och fjäll. Inomhus finns det plats för både undervisning och aktiviteter för de boende i lokalsamhället i Ilulissat. Den fantastiska akustiken i de stora rummen får beröm sedan man börjat använda skolan.

Troldtekt, Ilulissat School
Photo: TNT Nuuk A/S

Trots sin ställning som en av Ilulissats största byggnader framstår den nya folkskolan i elegant samspel med stadens mindre hus. Den röda fasaden av fibercement och en modern omtolkning av de grönländska sadeltaken passar väl in i omgivningen.

– Skolan är formad som ett kors och ligger riktad mot Isfjorden, som staden är känd för. Det har varit viktigt för oss att skapa ett rum kring utomhusaktiviteterna, så att skolan öppnar sig mot det landskap som den är placerad i, berättar Helena Lennert. Hon är arkitekt i tnt nuuk, med kontor i Nuuk och Köpenhamn.

– Vi har arbetat mycket med taket, som dels har en praktisk funktion för att skydda mot snö och för att leda bort vatten, och dels ska matcha de klassiska sadeltakens utseende. Vi har valt några diagonala lutningar, som ger ett överraskande spel. Jag tror faktiskt att det är första gången på Grönland som man har valt att bygga ett diagonalt tak, fortsätter Helena Lennert.

En skola med många funktioner
Tidigare hade Ilulissat en äldre skola, som var sliten och angripen av mögelsvamp. En renovering blev för dyr, så Grønlands Selvstyre beviljade pengar till en helt ny byggnad, som färdigställdes enligt plan och invigdes i augusti 2017.

Skolan är på 6 300 kvadratmeter och rymmer 400 elever och har dessutom ett antal offentliga funktioner: bibliotek, tandklinik, specialcentrum, verkstad och en hörsal för lokala evenemang.

– Byggnaden ligger i ett fjällområde där landskapet ligger i olika nivåer. Själva skolan ligger på en våning, medan övriga funktioner får plats på undervåningen. Hörsalen är byggnadens hjärta och samlingspunkt. Man kan stänga helt mellan hörsalen och skolan, så man kan ha evenemang i hörsalen utan att det påverkar undervisningen. 

– Även om de flesta rummen har samma storlek, så ger takets utformning stor variation i rummens utseende. Takets fall innebär att man kan sitta ostörd i hörnet i ett stort rum. Dessutom finns det små rum under taket som eleverna kan använda. Det ger ett bra samspel mellan det rymliga och det mer intima, förklarar Helena Lennert.

Ljud och ljus i fokus
Överallt i skolan – ända från administrationen till hörsalen och klassrummen – är akustiktaken vitmålad Troldtekt.

– Alla lägger märke till den goda akustiken som Troldtekt-taken ger. Lärarna var speciellt nyfikna på om det skulle bli problem med ljudet i de stora rummen, och blev mycket imponerade över resultatet. Samtidigt ger takens struktur ett tygliknande utseende, så taket får mer fokus än om det varit en ren och slät yta, säger Helena Lennert.

Troldtekttaken har en dold ventilationslösning, som ger frisk luft som blåser in via själva takytan. Utan drag, och utan att det finns visuellt störande ventilationsarmaturer.

I takens vinklar har man lagt ljusslingor mellan Troldtekt-plattorna – och just belysningen har precis som akustiken varit i fokus.

– Vi finns norr om Polcirkeln, så här finns perioder både med midnattssol och med konstant mörker. Under vinterhalvåret finns höga krav på god belysning, och därför har vi valt ljusslingor mellan akustikplattorna, och vi har också många stora lampor som hänger ned från taken, säger Helena Lennert.