Klimatorium i Lemvig

I Lemvig märker man konsekvenserna av klimatförändringarna precis utanför dörren. Flera gånger har staden översvämmats vid stormflod och just det vackra läget vid Limfjorden har varit en akilleshäl.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i  kulturbyggnader
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt

2013 härjade stormen Bodil och tryckte in enorma vattenmassor i hamnen, med stora skador som följd. Det ledde till att man 2015 uppförde en 350 meter lång betongmur, ”Le Mur”, som går längs hela hamnområdet. I muren finns stålportar som kan stängas vid extremt högvatten eller stormflod. Muren håller vattnet ute och är också utformad som ett rekreationselement i stadsbilden.

Placeringen av Klimatorium i Lemvig var därför ett naturligt val. Det nya centret intill hamnen fungerar både som ett kunskaps-, forsknings- och lärcentrum för kustnära utmaningar och är utformat med inspiration från den omgivande naturen.

En mörk låda vid vattnet

På långt håll ser Klimatorium ut som en ganska anonym, lådformad byggnad som mest liknar ett vanligt lager i hamnen. Ju närmare man kommer platsen, desto fler detaljer framträder och desto mer öppnar huset upp sig. Materialvalet är inspirerat av de omgivande båthusen, och därför har man arbetat med ett rått och rustikt uttryck i trä, betong och stål, vilket gör att byggnaden smälter in i den lokala miljön.

Undervåningens glasfasad gör byggnaden transparent och ger förbipasserande möjlighet att följa med i det som händer i huset. I söder finns ett stort vågmotiv, ”Klimakilen”, i ljust trä infällt i fasaden. Detta geniala drag är så vackert att man genast vill slå sig ner på de vågformade bänkarna som bildas i formen. Härifrån kan man se viken och skateparken, som är närmaste granne.

Mångsidig inredning

Husets interiör är utmärkt disponerad och med stor variation i rummens funktion, storlek och takhöjd. Hela bottenvåningen är en U-formad, sammanhängande aktivitets- och utställningsyta. Det finns även en öppen hörsal/multirum som kan användas för aktiviteter och workshops. På insidan skapar den böljande fasaden referenser till träskepp och fjordens natur. Samtidigt är den en långsträckt skulptur som kan upplevas ur många vinklar i byggnaden.

På andra våningen finns främst kontorsytor med olika mötesrum och tillhörande matsal. Det är Lemvig Kommune, Lemvig Vand & Spildevand och Foreningen Klimatorium som håller till i byggnaden.

I många av rummen har Troldtekt akustikplattor monterats i fält på väggarna. De har antingen monterats i ramar av björkfaner eller fyller hela väggytorna, som i de glasklädda mötesrummen. De ingår därmed som harmoniska inslag i den enkla arkitektoniska helheten med klassiska nordiska referenser.