Arkitekturskola med industriell inspiration

Arkitekturskolan i Århus har fått en egen byggnad med alla funktioner under samma tak. Detta möjliggör en starkare synergi än när skolan var utspridd på flera olika adresser.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect Jens Dresling/Ritzau Scanpix

I den nya stadsdelen vid Godsbanen i Århus ligger den nya arkitekturskolan, som trots sin storlek inte gör mycket väsen av sig. Byggnaden går i etage från gatuplan ned till den öppna ytan vid Institut for (X).

Hela undervåningen är utformad för aktiviteter och öppen för allmänheten, med bibliotek, hörsal och matsal. Här ligger också verkstäderna där studenterna kan experimentera med olika former och material.

Tanken är att hela arkitekturskolan ska vara som en stor verkstad – en plats för utveckling och kunskapsutbyte. De övre våningarna domineras av stora ritsalar, med utgång till takterrasser som framhäver byggnadens etagekonstruktion.

Enkla och robusta material

Designen är industriell, med en dynamisk rymd som gör att man kan se tvärs igenom rummen. Detta, i kombination med takfönster, gör att dagsljuset når långt in i byggnaden. Trots det begränsade antalet material är byggnaden väldigt varierande.

De genomgående materialen betong, glas, trä och stål har valts eftersom de är robusta och bidrar till att uppfylla önskemålet om en enkel byggnad.

De stora öppna ytorna och ritsalarna har kvadratiska Troldtekt akustiktak i färgen ”betonggrå”. Den enhetliga designen går igen i de mer slutna rummen i betongkuberna, men här har man valt svarta Troldtekt akustikplattor.

Troldtekt-taken ger en koppling mellan rummen och absorberar samtidigt ljud, vilket ger en bra akustik. De invändiga materialen är noga utvalda för att ge en bra balans mellan de råa ytorna i stål och betong och de varmare, mjukare trämaterialen, som Troldtekt-plattor, fönsterbrädor, golv i ändträ och den vackra biblioteksinredningen med 16 meter höga bokhyllor.