Ny skola i Warszawa

Vilka barn gillar inte att gå i skolan och leka i en härlig miljö?

Väggbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i sporthall
Photo: Photolicous Piotr Skorek

Den nya grundskolan ligger i området mellan gatorna Ruskowy Bród och Verdiego i Warszawa. Den har ritats av Lambert architects och byggts av Erbud, ett företag som i många år har byggt offentliga byggnader i Polen.

Skolan är förmodligen den största bygginvestering som kommunen någonsin har gjort. ”Detta har varit ett efterlängtat projekt och väldigt behövligt”, säger Dariusz Kacprzak, vice borgmästare i Białołęka-distriktet.

Skolan är utformad för att rymma över tusen elever, och med en så tät och ung befolkning var ett av de viktiga designkriterierna att skapa rum som effektivt uppfyller sina olika funktioner. Samtidigt skulle det vara den perfekta miljön för undervisning och för social samvaro och lek.

Den mest dramatiska delen av projektet är den fantastiska 24 m x 44 m stora idrottshallen med aula, förråd för idrottsutrustning och omklädningsrum samt matsal och kök.

Det naturliga ljuset kommer från en rad fönster under taket, så kallade klerestorier. Kompletterande belysning kommer från spotar som installerats i taket. Troldtekts cementbundna träullsplattor täcker väggarna och har använts på ett smart sätt för att bilda ett undertak ovanför. Det gör det inte bara möjligt dölja mekanik, elektronik och belysning, utan det flytande ö-taket med luckor tillför djup och definition till den annars vidsträckta ytan. Det skapar en attraktiv randig baldakineffekt samtidigt som det bidrar till att förbättra hallens akustik och dämpa bullret från användarna nedanför. Plattornas färg kompletterar färgen på den centrala golvytan med delvis gröna fält och rader av fällbara säten.

I andra delar av skolan, som t.ex. korridorer, har träullsplattor installerats för att skapa vertikala bafflar för att dela in taken. De ser inte bara intressanta ut och adderar djup till dessa enformiga ytor, utan maximerar ljudabsorptionen i de här högtrafikerade områdena.

Hela skolkomplexet består av flera sammankopplade en- och trevåningsbyggnader fördelade på många olika klassrum och idrottshallen. Förutom i klassrummen består området för yngre elever även av kök, bibliotek, rum för korrigerande gymnastik, omklädningsrum, kontor och rum för särskilda ändamål.

I området för äldre barn finns undervisningsrum, omklädningsrum, bibliotek och matsal, en liten butik och en intern radiostation. På första och andra våningen finns särskilda ämnesrum bland annat för dator-, biologi- och geografistudier plus rum för språk, teknik och konst samt fysik- och kemilaboratorier.

Via en gångbro över gatan Ruskowy Bród ansluts skolan till sina idrottsplaner (fotboll, handboll och universell – för basket, volleyboll och tennis) och lekplatser. Efter skolan och på helgerna kan stadens invånare använda dem. Dessutom leder en internväg till skolan och 148 parkeringsplatser. På en annan plats har en ”kiss & ride”-zon inrättats där föräldrar som kör sina barn till skolan kan stanna till en stund.

Andra arbeten som ska slutföras är grundskolebyggnaden som kommer att anpassas för personer med funktionsnedsättning och installation av fler energieffektiva och förnybara energikällor såsom luft/vatten-värmepumpar.

Detta projekt är ännu ett exempel på hur hållbara och energieffektiva produkter kan användas för att skapa byggnader som är framtidsanpassade och som visar vägen för hållbar design.