Skola bygger vidare i områdets skala

Sundbyøster Skole har fått en ny, fristående byggnad till de yngsta eleverna. Precis som den äldsta och kulturskyddade byggnadsdelen från 1913 är den nya byggnaden uppförd i tegel och andra robusta material.

Troldtekt, Sundbyøster School
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Den nya byggnadsdelen är fint anpassad till den omgivande staden i fråga om skala och material. Skolan ger ett öppet intryck med takterrasser och stora glaspartier. Även på insidan återspeglar skolan stadens struktur med gator, torg och bostäder. Den nedersta våningen inhyser fritidshem för de yngsta eleverna på skolan. Här finns också en rymlig gympasal.

På de övriga tre våningarna bor en årskurs på varje våning, men här finns också ämneslokaler. I stadstermer utgör klassrummen bostäder, medan gångzonerna är gator med tillhörande uppehållsutrymmen som torg.

Eleganta detaljer
Arkitektoniskt är skolan mycket enkel och funktionell med syftet att tydligt utgöra en ram för liv och kreativitet i undervisningen. Materialvalet är begränsat, men alla material är hållbara och solida. Teglet ger fasaden ett monolitiskt uttryck och inomhus har betong, trä, linoleum och Troldtekt-akustikplattor använts, som tillsammans skapar en fin och varm kontrast till de vita väggytorna.

Troldtekt-takplattor är ett genomgående material som knyter samman rummen och ger en god akustik i undervisningen. Troldtekt-plattorna har dragits ut lite från fasaden som en snygg detalj i arkitekturen. Belysningsarmaturerna i korridorerna är placerade lite slumpmässigt så att taken skiljer sig lite från undervisningslokalernas mer symmetriskt fördelade belysning.