Ett exempel på optimal hållbarhet

Enterprise Centre vid University of East Anglia har kallats Storbritanniens grönaste byggnad. Det är förvisso en av Storbritanniens mest hållbara byggnader. Men det är också den första storskaliga byggnaden med både Passivhaus-certifiering och BREEAM Outstanding (det högsta betyget), två av de strängaste hållbara miljöstandarderna.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: DarrenCarter/MorganSindall + NickCaville/BDP

Den nya universitetsbyggnaden har ritats av arkitekterna Architype i samarbete med byggnadsentreprenören Morgan Sindall. Architype är en levande och dynamisk arkitektbyrå, vars mål är att utforma livsförbättrande och genuint hållbar arkitektur. Följaktligen är den nya byggnaden en blomstrande verksamhet där företag och studenter arbetar nära tillsammans och som bygger på de grundläggande principerna för kunskapsdelning och att stödja lokala företag.

Planlösningen är tydlig för besökare, akademi och nystartade företag som hyr plats. Inuti ger byggnaden en känsla av lugn och fräschör tack vare de giftfria material som använts men också genom hur utrymmena hanteras. Den djärva, tydliga och moderna designen bygger på en rigorös plan och höjdbehandling som gör att varje material får ta sin plats, både funktionellt och estetiskt, internt och externt.

Researcharbetet och experimenten var omfattande, från att testa styrkan hos lokalt odlat virke till att utveckla kassettsystem för halmstrån som kunde tillverkas under vintermånaderna när halmtäckning normalt inte kan göras. Genom naturliga och återvunna material såsom Troldtekt akustikplattor, som valdes till många av taken i hela anläggningen för sin kombination av hög prestanda, estetiskt utseende och hållbarhet, minimerades de utsläpp som uppstår i samband med byggnadsprojekt.

Motivet bakom allt detta var att göra byggnaden till ett levande exempel på prestandan hos förnybara material genom att göra det möjligt att se alla förändringar över tid och att förstå effekterna. Det är därför Enterprise Centre är den första internationella byggnaden som lever upp till kraven på passivhus vid sidan av förnybara material.

I byggnaden finns ett övervakningssystem för koldioxid som visar effekterna på energieffektivitet och klimatkompensation. Tak, golv och väggar är exponerade så att det lätt går att visa hur de installerade materialen är sammansatta. Vid behov kan man med tiden byta till nya material för att få aktuell materialkunskap.

De naturliga och återvunna material som används är en palett utöver det vanliga. Stenmjöl har exempelvis återvunnits från rivningen av ett sjukhus nära Norwich. Ett diamantpolerat golv ersätter behovet av mattor och sänkte koldioxidinnehållet i inredningsmaterialen, och innerbalkar i limträ utgör huvudstommen. Halm till väggpaneler bildar ett innovativt panelsystem med hundratals kassetter av halm, vilket gör centret till den största halmtäckta byggnaden i Europa.