Renovering gav nytt helhetsintryck

Nyborg simhall och badhus har fått ett rejält lyft genom en omfattande renovering. Anläggningen upplevs nu som mer välkomnande med en ny identitet.

Photo: Helene Høyer Mikkelse, architect MAA

När man kommer till Nyborg simhall och badhus möts man av en arkitektoniskt sammanhängande exteriör, där grå aluminiumplåtar är ett återkommande inslag. I samband med renoveringen har fasaden och taket energioptimerats, och dessutom har simhallens ventilations- och vattenreningssystem bytts ut.

Ljusinsläppet har dessutom förbättrats avsevärt med hjälp av nya fönsterpartier. Omklädningsrummen har totalrenoverats och tävlingsbassängen har fått en ny läktare längs väggen som vetter ut mot vägen.

Återkommande formspråk

Fasadens uttryck med lodräta aluminiumplåtar är ett formspråk som återkommer även invändigt, där Troldtekt akustikplattor har monterats på flera av väggarna. Här har långsmala och kvadratiska Troldtekt-plattor i naturträ placerats lodrätt i ett dynamiskt mönster. Plattorna har den raka kanten K0-U, vilket syns tydligt på de plattor som sitter i ögonhöjd. Troldtekt-plattorna skapar en bra akustik i bassängområdet, samtidigt som den varma träfärgen ger simhallen en skön materialkänsla. Foajén har öppnats upp visuellt mot bassängområdet, vilket förstärker sambandet mellan ute och inne och ger en välkomnande känsla.

– Troldtekt akustikplattor var ett naturligt val. Vi har goda erfarenheter av Troldtekt från liknande projekt, bl.a. renoveringen och utbyggnaden av Roskilde Bad, berättar arkitekten Helge Bonde Eriksen på CREO Arkitekter A/S.