Danska ambassader ska främja hållbara renoveringar i Norden

Sverige och Finland står inför en renoveringsboom under de kommande åren –
och renoveringarna ska vara hållbara.

De båda ländernas danska ambassader har startat ett program för att bygga broar och utbyta kunskaper mellan danska företag och nordiska byggherrar. Fokus ligger på allmännyttiga bostäder och offentliga byggnader.

’Hållbar renovering av allmännyttiga bostäder och offentliga byggnader i Sverige och Finland’. Det är namnet på det nystartade programmet, som de danska ambassaderna i Stockholm och Helsingfors står bakom. Man har inrättat en rådgivande kommitté bestående av danska företag med kunskap om hållbart byggande – företag som dels representerar bredden, dels är redo att sälja sina lösningar på marknaderna. Troldtekt är ett av företagen i kommittén, tillsammans med andra stora aktörer som Danfoss, Kamstrup, Rambøll, ROCKWOOL och VELUX.

Stéphane Barbou des Places bor i Stockholm och arbetar som branschexpert inom byggnation och stadsutveckling på danska ambassaden i Sverige. Handelsenheten, som han är en del av, har en dialog med svenska myndigheter och ingår i lokala nätverk för stadsutveckling. I Sverige – och Finland, som programmet också omfattar – finns just nu en stor efterfrågan på hållbara lösningar för renovering, berättar Stéphane Barbou des Places.

– Vi har startat programmet eftersom vi står inför en renoveringsboom i Sverige och Finland. Många offentliga byggnader som skolor och förskolor har nått sin tekniska livslängd. I Sverige kommer det också att byggas 1 000 nya skolor och förskolor, och dessutom ska 800 000 allmännyttiga bostäder renoveras under de kommande åren.

Lyfta fram bästa praxis

Programmet för hållbar renovering är tänkt som ett nordiskt erfarenhetsutbyte. I Danmark spelar Landsbyggefonden en viktig roll. Det är ett oberoende organ, grundat av den offentliga bostadssektorn, som ger ekonomiskt stöd till nyutveckling och renovering av allmännyttiga bostäder. Dessutom ligger danskarna långt fram vad gäller exempelvis energieffektivitet – och är duktiga på helhetstänkande och samarbete mellan olika branscher. Det är intressant för både svenskar och finländare.

– Vi ska dela med oss av våra kunskaper inom renovering: hur man får bästa möjliga resultat och hur man kan arbeta cirkulärt för att skapa bättre och mer hållbara inlärningsmiljöer och bostäder, säger Stéphane Barbou des Places och fortsätter:

– Programmet fokuserar på bästa praxis, relevanta produkter och förhållanden som föreligger i de olika länderna. Danmark har Landsbyggefonden, men Sverige har en annan struktur – dock med offentliga stödsystem som påminner om de danska. Därför handlar det om hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för nordiska byggherrar. Sedan kan vi lyfta fram de danska företagen och visa att deras produkter kan göra skillnad.

Kommande dokumentationskrav

När det gäller offentliga nybyggnationer och renoveringar finns det ett antal nationella krav på dokumentation av energieffektivitet. Från och med 1 juli 2021 måste till exempel offentliga fastighetsbolag installera värme- och vattenmätare i bostäder vars förbrukning överstiger 200 kWh per kvadratmeter om året, berättar Stéphane Barbou des Places.

Dessutom kommer det snart ett EU-krav på klimatdeklarationer i hela Norden, där byggherren måste deklarera alla koldioxidutsläpp – både på byggplatsen, vid transport av material och andra utsläpp kopplade till projektet.

– Det är här företag som Troldtekt kan göra en positiv skillnad. Troldtekt är ett dokumenterat hållbart material med Cradle to Cradle-certifiering, som samtidigt bidrar till god akustik i bostäder, skolor och andra byggnader.

Brobyggare mellan länderna

Stéphane Barbou des Places tycker det är motiverande att den danska ambassaden har tagit initiativ till ett program för hållbara renoveringar:

– Vi har ett naturligt intresse för utvecklingen i svenska städer och ett kommersiellt intresse i hur vi bygger. Dessutom har vi mycket kompetenta danska företag med produkter som verkligen kan göra skillnad inom det här området. Vi vet vad svenskarna är intresserade av, vilka problem de står inför och vem som kan hjälpa dem att lösa dessa problem. Vi ser oss själva som brobyggare mellan danska företag och svenska byggherrar.

Deltagarna i programmet kommer att träffas under 2021. När reserestriktionerna lättar planeras studieresor till Danmark, där de ska träffa danska byggherrar, kommuner och fastighetsbolag med intressanta projekt, bland annat det ombyggda bostadsområdet Aalborg Øst.

FAKTA: Fyra fokusområden i ambassadens program

Ambassadens program omfattar fyra stora frågor som är relevanta i Sverige och Finland.

  • Energieffektiva byggnader: Energiförbrukningen i drift ska minskas, eftersom mycket energi går till spillo i befintliga byggnader. Detta kräver bland annat bättre fasadbeklädnad och fönster.
  • Hållbara material: Energieffektivisering är en sak, men det finns många delar i ett hållbart projekt. Det är till exempel viktigt att man arbetar cirkulärt med mindre avfall.
  • Hälsosamt inomhusklimat: Man bör fokusera på bättre kvalitet och bekväma inomhusmiljöer. Det handlar om dagsljus, bättre luftkvalitet och ventilation, behaglig akustik och inte minst hur man undviker giftiga ämnen i material.
  • Digitalisering: Idag mäter vi värme och energi i bostäder och skolor. I framtiden krävs mer avancerade system som kan reglera temperatur och luftkvalitet. I skolor är förhållandena till exempel väldigt dynamiska, och det gäller att använda energin på rätt ställen och utnyttja lokalerna mer effektivt.