Nuuk skola: Arktisk arkitektur utöver det vanliga

Landskapet och det kärva klimatet är det som styr byggnationen av Nuuks nya skola.

Skolan ersätter andra nedgångna skolor och kommer att ha plats för 1 200 barn, men ska även fungera som stadens kulturhus.

Läs om KHR Architectures tankar bakom designen av den unika byggnaden.

Invånarna i Nuuk vet att det inte spelar någon roll åt vilket håll vinden blåser. Nordanvinden kommer med bitande kyla, medan sydvinden från havet brukar föra med sig massor av snö. Och vindhastigheterna kan vara så kraftiga att man inte kan öppna dörren om den är vänd mot vindriktningen.

Vinden är bara ett av de element som arkitekten och partnern på KHR Architecture, Janina Zerbe, har fått ta hänsyn till under förberedelserna av Nuuk skola – eller ”skolan på slätten” som den kallas.

– Eftersom vinden kan bli så extrem har vi skapat ingångar och lämöjligheter på skolans alla fyra sidor, förklarar hon.

Janina Zerbe och hennes kolleger från KHR Architecture har skaffat sig en gedigen erfarenhet av det som brukar kallas ”arktisk arkitektur”. Företaget har ritat byggprojekt på Grönland sedan uppförandet av Grönlands Naturinstitut och simhallen i Malik 1998, och förutom skolan i Nuuk står man också bakom Hans Lynge-skolan som även den ligger i Nuuk.

– Det arktiska klimatet är så speciellt att det faktiskt påverkar arkitekturen. Både när det handlar om inomhusklimat, byggteknik och byggnadens utformning är man tvungen att göra något annat än det man gör i Danmark. Man kan inte bygga på samma sätt på Grönland, berättar hon.

Nytt landmärke

Nuuk skola ligger centralt intill Nuuks rådhus och skolbyggnaden kommer att få stor betydelse, säger Janina Zerbe:

– Den ska vara mer än bara en skola. Den ska också bli ett landmärke i Nuuk som pekar framåt mot Nuuks internationella framtid. I Nuuk pågår just nu en snabb utveckling mot att bli en internationell storstad.

De höga ambitionerna för skolan kan även ses i arkitekturen, säger hon:

– Skolans uttryck bygger på Grönlands historia om naturen som en grundförutsättning för livet. Samtidigt visar den ett sätt att bygga i stadsmiljön, där inomhusklimat, dagsljus och vackra rumsligheter där människor kan leva och trivas, har högsta prioritet.

Fokus på ljus och landskap

Ett av de sätt som en arktisk byggnad som Nuuk skola skiljer sig från traditionella danska skolbyggnader, är dess förhållande till ljuset.

– Om man ritar en skola i Nuuk och vill ha ett bra inomhusklimat måste man prioritera både dagsljus och artificiellt ljus på ett annat sätt än i Danmark, även om man också prioriterar det i Danmark, förklarar Janina Zerbe.

Därför kännetecknas byggnaderna i Nuuk skola av distinkta takkonstruktioner med takfönster som ger dagsljus i de gemensamma samlingsrummen från två håll (norr/söder och öster/väster).

På samma sätt låter KHR Architecture också klimatet och landskapet styra byggnadernas arkitektur.

– Byggnaderna måste utformas efter rådande vindförhållanden och vara i harmoni med landskapet, förklarar hon. Därför kan man se att formen på takkonstruktionen på skolbyggnaderna efterliknar bergsformationerna omkring Nuuk. Formen säkerställer också att snön inte lägger sig på de vinklade takfönstren, säger Janina Zerbe.

Samtidigt förhåller sig skolbyggnaden till den omgivande staden Nuuk, där skolans tomt i ena änden ligger i anslutning till relativt höga byggnader vid Nuuks stadshus.

– Vi har jobbat med att successivt skala ner byggnaderna från stadskärnan och ut mot landskapet på Narsarsuaq, ”den stora slätten”, säger Janina Zerbe.

Byggnadernas olika storlekar följer skolans olika årskurser, så att de minsta barnen – från förskolan – börjar i de minsta byggnaderna och gradvis flyttar upp i de större byggnaderna.

– För barn är det viktigt att ha sin egen identitet och förhålla sig till en mindre rumslighet, säger Janina Zerbe.

Inomhusmiljö med barnet i fokus

Det hårda arktiska klimatet styr även materialvalet på Nuuk skola där trä och metall – i form av slitstark Kalzip – används flitigt. Medan klimatet och landskapet styr skolbyggnadernas utsida är det barnens trivsel och aktiviteter som står i fokus inomhus.

– I inomhusmiljön har vi utgått ifrån barnen i skolan och deras sinnesupplevelser. Vi jobbar i princip bara med två material – trä och platsgjuten betong, säger Janina Zerbe.

Träet förekommer både i golv, som trämöbler, som trälameller och som råvara i Troldtekt akustikplattor för att reglera akustiken.

– Vi behövde hitta ett material som kunde klä de här väldigt expressiva takformerna som har många sneda ytor. Troldtekt passade här perfekt eftersom det kan reglera akustiken och samtidigt bidra till att fördela dagsljuset i skolan, säger Janina Zerbe och fortsätter:

– Vi har en ljusforskare på arkitektbyrån, som vet att när dagsljuset flödar in ska det helst brytas för att ge bra färgåtergivning. Och här är Troldtekt akustikplattornas grova yta och ljusreflektion bra på att bryta det inkommande ljuset, säger hon.

 

Läs mer här >>

FOTO: 
Janina Zerbe, Kreativ Partner i KHR Architecture.

FAKTA: Om Nuuk skola

  • Byggnaden ska enligt plan stå klar i början av 2024.
  • Skolan har plats för 1 200 elever, indelade i fem spår med upp till 26 elever per klass. Skolan inrymmer både skola från årskurs 0–9, specialklasser, fritidshem och en förskola
  • Skolan är utformad så att huvudbyggnaden kan användas som kulturhus för Nuuks invånare – utanför skolans öppettider.
  • Projektet har en budget på 600 miljoner danska kronor.
  • Se fler exempel på KHR Architectures erfarenhet av utbildningsbyggnader här.