Skonsam arkitektur skärmar av de känsliga sinnena på Stensagerskolan

Stensagerskolen i Århus är en specialskola för elever med särskilda behov. Den anledningen har fått arkitektföretaget RUM att bokstavligen tänka utanför ramarna för att skapa en inlärningsmiljö som både skärmar av och inkluderar de unga användarna.

11.12.2023
Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i skolor och utbildningsinstitutioner

På Janesvej i Brabrand har Århus kommun valt att etablera ett samlat erbjudande för specialområdet. Därför har man byggt om och till den nedlagda Tovshøjskolen med totalt 11 740 kvadratmeter så att specialskolan Stensagerskolen kunde flytta in på fastigheten 2023. Den nya byggnaden rymmer dessutom dagvård, fritidsverksamhet, specialtandläkare och vanlig skoltandläkare.

Ambitionen har varit att skapa trygga och välfungerande ramar för en varierad grupp elever med inlärningssvårigheter, genomgripande utvecklingsstörningar, autism eller andra former av funktionsnedsättningar.

Projektet lades ut för totalrådgivning och Århus kommun utsåg RUM till vinnare i samarbete med MOE, Rie Ollendorff och ByplusLand. En viktig bidragande orsak var RUM:s erfarenheter från liknande projekt i Kruså, Randers, Aalborg och Jægerspris.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i skolor och utbildningsinstitutioner

En varierad användargrupp

Erfarenheterna av målgruppen och lagstiftningen på specialområdet var värdefulla eftersom det var en komplex uppgift som väntade. Förutom skolbarnen och de yngre barnen på förskolan omfattar byggnadens användare även idrottsföreningar och patienter på tandkliniken. Eftersom många av användarna anländer i handikappbussar eller taxi lade byggruppen stort fokus på att skapa ett bra flöde i och runt byggnaden.

– Den ursprungliga Tovshøjskolan byggdes på den tiden då man var riktigt duktig på att bygga skolor, både när det gäller material och rumsdisponering. Så utgångspunkten var bra, berättar Karin Elbek, VD och partner hos RUM.

Karin Elbek betonar att det var viktigt att förstå målgruppens varierande behov, kognitiva nivå, reaktioner och beteenden. Vissa brukare är till exempel känsliga för ljud och andra sinnesintryck, medan andra har fysiska funktionshinder och nedsatt rörlighet.

– Skolans medarbetare hade gjort ett stort förarbete och satt ihop hela åtta olika personas som representerade de olika användarna. Därmed kunde vi förstå dem och diskutera deras behov utan att bli för specifika. För att förhindra att övriga användare förbisågs var vi även mycket uppmärksamma på att inte fokusera på en för snäv grupp.

Markant förbättring av inomhusklimatet

För att ta största möjliga hänsyn till de användare som är särskilt känsliga för sinnesintryck har byggruppen noga tänkt igenom skolans interiör och inomhusklimat.

Akustiken i uppehållsutrymmena regleras med olika ljudabsorberande element, både Troldtekt akustikplattor i taket och perforerade träväggar, där små solida fält bryter hålmönstret för att motverka synstörningar och flimmer i ögonen. Över hela skolan har man till exempel etablerat en gemensam wayfinding med piktogram.

– Vi har arbetat enligt de moderna, aktuella lagkraven på akustik, dagsljus och belysning. Den spontana feedback vi får från användarna är att akustiken är fantastisk. De är förvånade över att det kan vara så tyst även om de är många tillsammans. Så vårt fokus på ljus och ljud har gett en mycket stor förbättring av inomhusklimatet, säger Karin Elbek.

Konsten att skärma av utan att isolera

Förutom inomhusklimatet har man även fokuserat på skolans inredning. Genom en serie handgripliga processer med arbetsgruppen fick RUM definierat tre zoner som kunde utgöra ramen för inredningen: en grön trygghetszon, en gul utvecklingszon och en röd otrygghetszon. Med dessa zoner som riktmärke satte arkitekterna samman ett inlärningsrum som kan utmana och bjuda in till gemenskap utan att varken överstimulera eller isolera.

– En viktig lärdom är att det trygga inte alltid är det mest omslutande och instängda. För vissa är trygghet luft under vingarna och en vild gunga. Vi lärde oss också att återhämtning inte bara handlar om att slappna av, utan också om att ladda batterierna genom att röra på sig. Det var det språk vi fick lära oss. Vi var tvungna att skapa ramar som kunde anpassas efter målgruppens utveckling, förebygga konflikter och göra det lättare för eleverna att hitta en ny vän, säger Karin Elbek.

Lådor i kantzonen

RUM kom med en rad konkreta inredningsförslag som kunde stödja arbetet med de röda, gula och gröna zonerna. Särskilt två teman blev genomgående.

För det första inreddes klassrummen i skolan med en rad tillägg som ökar flexibiliteten. Det är till exempel halvdörrar, gardiner, mobila väggar och upphängningspunkter för gungor.

För det andra uppfann arkitekterna ett koncept som fått miljonstöd från Den A.P. Møllerske Støttefond och döptes till ”Ut ur boxen”: en serie flexibla element, barnhus och lådor som stödjer lek och skapandet av olika miljöer. Det ger eleverna möjlighet att både vara med i en lek eller att dra sig undan och fördjupa sig.

– Vi har placerat lådorna i det vi i arkitektspråket kallar kantzonen, alltså övergångsområdet där olika aktiviteter eller användningsområden möts. På så sätt utökar vi de gula och gröna zonerna och ser till att barnen kan vara en del av gemenskapen utan att känna sig inklämda, förklarar Karin Elbek.

För att säkerställa att konceptet utnyttjas optimalt har skolans personal genomgått en längre pedagogisk och didaktisk process, där man bland annat tagit fram en utförlig manual för hur elementen ska användas.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i skolor och utbildningsinstitutioner

Fakta om Stensagerskolan

  • Stensagerskolan har tidigare uppehållt sig i mindre lokaler i Viby innan den flyttade in i de ombyggda lokalerna i Brabrand.
  • Skolan har plats för 250 elever fördelade på totalt 30 specialklasser från klass 0–10. Den kapaciteten var fullt utnyttjad redan när skolan öppnade i juni 2023.
  • I samband med skolan etableras ett nytt daghem på 1 550 m2 riktat mot 0-6-åringar med särskilda behov. I dagsutbudet finns det plats för 26 barn.
  • Lokalerna används också av flera idrottsföreningar, bland annat en tyngdlyftningsklubb och lagidrott för rullstolsburna.