Känd arkitekt: En framtid utan byggnader och råvaror

Vi uppnår inte ett hållbart byggande genom att enbart jaga effektiviseringar och optimera processer. Det säger den kände nederländske arkitekten Thomas Rau. Han efterlyser en omställning som i grunden förändrar människans roll på jorden.

Något som utmärker sig när man pratar med den nederländske arkitekten Thomas Rau är hur han går till angrepp med språket. Som när han säger:

– Den största missuppfattningen är att vi tror att vi ska bygga byggnader. I framtiden är byggnaden ett resultat av en logistikprocess, säger han. På samma sätt är råvaror inte heller råvaror, utan naturliga konstverk eller limited editions (begränsade upplagor), och i framtiden kommer vi att se byggnader som depåer av ”limited editions”.

– Vår existens är tillfällig, och det betyder också att våra behov är tillfälliga. Så när vi skapar en lösning på våra tillfälliga behov – till exempel genom att bygga ett hus – så är det egentligen bara en samling tillfälligheter”, förklarar han.

När Thomas Rau ägnar så mycket kraft åt att omdefiniera begrepp inom byggandet, beror det på att han är på jakt efter en grundläggande förändring av vår syn på världen och vår roll i den.

– Det som verkligen ska förändras är att vi måste inse att vi inte är värdarna, utan gäster på planeten Jorden. En värd uppför sig helt annorlunda än en gäst. Vi måste organisera vår ekonomi som gäster, eftersom allt ges till oss. Det är inte vi som skapar det, säger han.

Hållbarhet leder till manipulation

Thomas Rau, som grundade RAU Architects och som 2013 valdes till Årets Arkitekt i Nederländerna, är inte rädd för att förstöra den goda stämningen. Han ställer till exempel in siktet mot ett av de mest använda orden i vår tid – nämligen ”hållbarhet”:

– Hållbarhet och cirkulär ekonomi används ofta som synonymer, men det är de inte. Hållbarhet är optimeringar inom det befintliga systemet – att vi ska använda färre material, mindre energi eller minska föroreningarna. Men optimeringsprocesser är också detsamma som att man inte ändrar någonting, säger han. Som exempel nämner han den så kallade ”dieselgate”-skandalen, då den tyska biljätten Volkswagen med hjälp av programvara försökte fuska så att företagets bilar levde upp till miljömyndigheternas utsläppskrav.

– Jakten på optimeringar och effektiviseringar leder i slutändan till manipulation”, säger Thomas Rau. 

I motsats till hållbarhet står det cirkulära synsättet att fundamentalt förändra systemet – och det är här vi kommer tillbaka till Thomas Raus poäng att människor ska lära sig att uppföra sig som gäster:

– Det cirkulära tänkesättet är en fundamentalt förändrad inställning mellan människor och allt som möjliggör våra liv. Det är en helt ny agenda i förhållandet mellan människor och natur, säger han, och tillägger att tänkesättet måste prägla alla branscher från byggsektor till fordonsindustri.

Byggnader med cirkulär potential

Det är här Thomas Rau pekar mot en framtid där byggnader inte längre är byggnader – utan bara resultatet av en logistikprocess eller en depå av ”limited editions”.

– När vi inte längre behöver byggnaden eftersom våra tillfälliga behov är uppfyllda, kan vi plocka isär den och ta vara på materialen”, förklarar han.

Här ligger också grundtanken bakom materialdatabasen Madaster.com som Thomas Rau har varit med om att inrätta.

Madaster är en online-databas med byggmaterial och produkter som riktar sig till byggproffs. Databasen används i en lång rad länder – bland annat Danmark, Tyskland, Norge, Finland, Nederländerna, Österrike, Schweiz, Storbritannien och Australien.

Madaster utfärdar så kallade materialpass utifrån den information som knappas in, och ger på det sättet kommande generationer möjlighet att lokalisera och bedöma återvinningspotentialen när byggnaderna har fullgjort sitt syfte.

– Vi kan inte göra någonting för framtiden eftersom vi inte vet vad som kommer att hända. Man vet aldrig vad folk i framtiden kommer att göra med byggnaden, även om den kan plockas isär. Om de kasserar materialen är den cirkulära potentialen borta. Det enda vi kan göra är att organisera oss så att vi ger bättre möjligheter att agera i framtiden, säger han.

Troldtekts produkter återfinns också – via ett samarbete med Building Material Scout – på Madaster.com. Detta innebär att användare snabbt kan hitta produktdata på Troldtekts produkter för pågående byggprojekt.

Ansvar och makt placerade på samma plats

Thomas Rau vill inte bara ha ett system som dokumenterar var råvarorna (eller ”limited editions”) har använts. Han pekar på att den nödvändiga omställningen endast är möjlig om vi i grunden förändrar det sätt som makten och ansvaret fördelas på.

– I vårt befintliga system är makt och ansvar åtskilda. Någon har makten – de som exempelvis producerar byggmaterialen eller byggnaden – medan andra måste ta ansvar efter avslutad livslängd. På så sätt kan man säga att en produkt är ett organiserat problem. Så hur kan vi ordna vår ekonomi så att makten och ansvaret alltid finns på samma plats? frågar han retoriskt.

Svaret är att kraft och ansvar måste läggas på samma plats – så att tillverkaren av produkten också är ansvarig för att ta tillbaka produkten och utnyttja den cirkulära potentialen. 

– På så sätt blir tillverkaren ansvarig för sina egna beslut. Om man som producent tillverkar en dålig produkt, så får man själv det dåliga tillbaka. Om man gör en bra produkt får man kanske tillbaka en materialdepå som man kan plocka isär och sätta samman på ett nytt sätt, säger han.

Thomas Rau pekar på kriget i Ukraina som en vändpunkt där vi har fått upp ögonen för resursbegränsningarna.

– Vi människor måste lära oss att agera frivilligt. För om vi inte lär oss att ändra oss frivilligt i god tid, då kommer vi förr eller senare tvingas ändra oss ofrivilligt, säger han.

En logistikprocess som monteringssats   

Thomas Rau och RAU Architects står själva bakom flera projekt där idéerna om den cirkulära ekonomin har utvecklats. En av byggnaderna (eller ”logistikprocesserna” som Rau kallar dem) är Tij Observatory som ligger i ett känsligt naturområde vid slussarna i mynningen av Haringvlet i Nederländerna. Tij Observatory är ett utkikstorn för fågelskådare som vill följa stararnas sträckflygning.

– Det är ett väldigt känsligt naturområde och människor får inte vara där alls. Så utmaningen var att ta fram en logistikprocess som var så skonsam som möjligt för miljön, förklarar Thomas Rau.

Lösningen blev ett unikt utkikstorn i trä, utformat som ett jättelikt starägg:

– Trästavarna är tillverkade i Helsingfors. Vi hittade ett företag som kan såga ut träet enligt en 3D-modell, så att det blir en monteringssats bestående av cirka 400 stavar som alla har sin egen form. Så vi fick i princip en IKEA-monteringsanvisning med materialen. Det innebar att vi kunde sätta ihop byggnaden på plats utan några större störningar på marken, säger han. Och viktigast av allt: Byggnaden har en cirkulär potential.

– Vi kan plocka isär den och frakta den till en annan plats. Tij Observatory kan plockas isär och byggas om många fler gånger än en IKEA-stol, säger han. 

Fakta om Thomas Rau och RAU Architects

  • Thomas Rau (f. 1960) är arkitekt och grundare av både RAU Architects och Turntoo.
  • RAU Architects och Turntoo är några av de första företagen som fokuserar på cirkulär ekonomi i Nederländerna.
  • Thomas Rau har dessutom tillsammans med medförfattaren Sabine Oberhuber gett ut boken ”Material Matters” där de utvecklar sin gemensamma filosofi.
  • Idéerna i boken blev grunden till materialdatabasen Madaster.com som inrättades 2017.
  • Thomas Rau anlitas ofta som föredragshållare – bland annat på Building Green 2022 i Århus.

FOTO:

Thomas Rau, arkitekt och stifter grundläggare av RAU Architects o´ch Turntoo.