Särskilt utformade ljusarmaturer för inbyggnad i Troldtekt ljudabsorbenter

Belysning

 

Troldtekt-belysningssystem är en uppsättning av armaturer som är särskilt utformade för inbyggnad i Troldtekts akustiktak. Rena linjer kombineras med effektiv ljusspridning i en arkitektoniskt enkel lösning.

Systemets akustikplattor levereras med öppningar för belysningsarmaturer, vilket ger enkel och effektiv montering.

 

Specialutvecklade högtalere för inbyggnad på baksidan av Troldtekt akustikplattor

Högtalare

 

Troldtekt-högtalare är integrerade och dolda i Troldtekt-taket. Det finns inga synliga högtalarlådor eller sladdar, bara arkitektonisk enkelhet och rena linjer. Högtalarna är baserade på modern teknik och garanterar högsta ljudkvalitet. Samtidigt ger Troldtekts plattor optimal akustik i rummet, fördelar ljudet klart och heltäckande utan störande efterklang.

 

 

Dekoration

 

Med Troldtekts dekorationsplattor kan du bygga personliga tak, väggar och inramade väggplattor som samtidigt säkerställer god akustik. Med avancerad tryckteknik kan vi överföra grafik, logotyper, konstreproduktioner eller andra typer av bilder och mönster direkt till Troldtekt-plattorna. Vill du ha en tredimensionell yta använder vi CNC-teknik för att vi fräsa in grafiska mönster och logotyper på plattorna.