Framtidens undervisningsmiljö

DTU Skylab har fått en 3 000 kvm stor tillbyggnad, vilket stärker Skylabs position som ett internationellt innovationsnav för studenter och forskare. Arkitekturen signalerar en rättfram konstruktion, där funktioner och material tillsammans ger ett spännande uttryck.

Nybyggnation ingår i strategin för att stödja bättre undervisning och forskning på internationell nivå, där hållbarhet integreras på både byggnads- och stadsdelsnivå.

En av de nya byggnaderna är DTU Skylab, som lyfts fram i samband med Bygherreprisen för att skapa ramarna kring en spännande entreprenörsmiljö på DTU.

Rationellt hus

Den nya delen av Skylab ligger på ett hörn och är en byggnad som drar blickarna till sig. I det annars så homogena campuset sticker byggnaden ut med en dynamisk kombination av staplade lådor. Mitt i huset finns ett atrium med ”The Innovation Space”, som har visuell kontakt från alla våningar. Här kan man följa pågående tvärvetenskapliga projekt och försök.

Arkitekturen ger en känsla av industri, med synliga installationer och flera olika material. Troldtekt träullsplattor präglar taken i allmänna utrymmen som matsal och mötesrum, där akustik och struktur är viktiga.

Just fokuset på akustik och dagsljus är några av de punkter som krävs för att en byggnad ska kvalificeras som en hållbar byggnad. DTU Skylab är en certifierad DGNB-byggnad (guld) och är därmed en inspiration till DTU:s plan fram till 2050, där hållbarhet är i fokus.

Fakta

Projekt:
DTU SkyLab vid Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby, Danmark
Arkitekt:
Rørbæk & Møller Arkitekter A/S
Byggherre:
Danmarks Tekniske Universitet
Troldtekt produkter
Takbeklädnad:
Troldtekt Plus akustikplattor
Färg:
Naturgrå och svart 207
Struktur:
Fin (1,5 mm träull)
Kantprofil:
5 mm fas, K5
Montering:
Med Troldtekt strukturskruvar
Text & Foto
Text:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Foto:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

Awards

DTU vann priset som Årets Bygherre 2020. Priset delas ut av den danska Bygherreforeningen och Boligfonden Kuben, och DTU fick det för sin ambitiösa plan för utvecklingen och omvandlingen av DTU.

Certifiering

DTU Skylab är DGNB Guld-certifierat.