Framtidens undervisningsmiljö

DTU Skylab har fått en 3 000 kvm stor tillbyggnad, vilket stärker Skylabs position som ett internationellt innovationsnav för studenter och forskare. Arkitekturen signalerar en rättfram konstruktion, där funktioner och material tillsammans ger ett spännande uttryck.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Nybyggnation ingår i strategin för att stödja bättre undervisning och forskning på internationell nivå, där hållbarhet integreras på både byggnads- och stadsdelsnivå.

En av de nya byggnaderna är DTU Skylab, som lyfts fram i samband med Bygherreprisen för att skapa ramarna kring en spännande entreprenörsmiljö på DTU.

Rationellt hus

Den nya delen av Skylab ligger på ett hörn och är en byggnad som drar blickarna till sig. I det annars så homogena campuset sticker byggnaden ut med en dynamisk kombination av staplade lådor. Mitt i huset finns ett atrium med ”The Innovation Space”, som har visuell kontakt från alla våningar. Här kan man följa pågående tvärvetenskapliga projekt och försök.

Arkitekturen ger en känsla av industri, med synliga installationer och flera olika material. Troldtekt träullsplattor präglar taken i allmänna utrymmen som matsal och mötesrum, där akustik och struktur är viktiga.

Just fokuset på akustik och dagsljus är några av de punkter som krävs för att en byggnad ska kvalificeras som en hållbar byggnad. DTU Skylab är en certifierad DGNB-byggnad (guld) och är därmed en inspiration till DTU:s plan fram till 2050, där hållbarhet är i fokus.