Skolbyggnad håller ljudet nere

När 600 elever och ca 100 pedagoger flyttade in i sin nya skola hade den bytt både namn och form. Grevegårdsskolan i Göteborg heter numera Frejaskolan. Och formen, ja den är allt annat än vinkelrät.

Frejaskolan består av tre hexagoner som tillsammans omger en lekfull och varierande innegård. Själva skolbyggnaderna är tillsammans ca 10 000 kvadratmeter stora och har salar för undervisning för elever i förskoleklasser och upp till årskurs 9.

Idén med huskropparna som är sammankopplade av en entrénod, är att skapa varierande utemiljöer för barnen och att vända sig mot alla riktningar på den stora tomten. Utvändigt är skolan stram, men lekfull. Något som också genomsyrar det invändiga konceptet. Olika typer av rumsformer skapar miljöer för trygghet, gemenskap, lekfullhet och en hel del inspiration för barn och pedagoger.

Omsorgsfulla materialval
Byggnaderna har en tydlig struktur med fina uterum och goda samband mellan ute- och innemiljö. Materialvalen ute som inne har omsorgsfullt tagits fram för att hålla och förädlas med tiden.

Inuti skolan har Troldtekts akustikplattor i färgen vit 101 och naturgrå använts som takbeklädnad, vilka monterats med profilsystemet T24.

Fakta

Projekt:
Frejaskolan i Göteborg
Arkitekt:
Tengbom
Byggherre:
Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Troldtekt Produkter
Takbeklädnad:
Troldtekt akustikplattor
Färg:
Vit 101 & Naturgrå
Struktur:
Fin (1,5 mm träull)
Kantprofil:
Rak kant, K0-S & 5 mm fas, K5
Montering:
Med T24-profilsystem
Foto
Text:
Thorn Creative Agency
Foto:
Thorn Creative Agency