Montering av Troldtekt® akustikplattor

C60-profilsystem

I denna animerade video presenterar vi de viktigaste stegen för korrekt montering av ett nedpendlat Troldtekt-tak med hjälp av C60-profilsystem.

Två-skikts Troldtekt® Plus

I denna animerade video presenterar vi de viktigaste stegen för korrekt montering av två-skikts Troldtekt Plus-plattor på glespanel i ett befintlig tak.

Dolda T-profiler

I denna animerade video presenterar vi de viktigaste stegen för korrekt montering av Troldtekt i dolda T-profiler i ett nedpendlat taksystem.

Synliga T-profiler

I denna animerade video presenterar vi de viktigaste stegen för korrekt montering av Troldtekt i synliga T-profiler i ett nedpendlat taksystem.