Fint samarbete mellan DGNB och Troldtekt på BAU 2019

Troldtekts väldokumenterade fokus på hållbart byggande var mycket tydligt på mässan BAU 2019 i München som nyligen arrangerades.

På BAU-mässan, som är världens ledande mässa inom arkitektur och material deltog Troltdtekt som samarbetspartner till DGNB – det tyska företaget för hållbart byggande.

Troldtekt var en del av den mässmonter, som DGNB hade byggt speciellt för BAU 2019. Hållbart är det nya normala var temat i montern, som helt i linje med det budskapet hade byggts upp av dokumenterat hållbara material. Efter mässan återanvänds materialen så mycket som möjligt.

Troldtekts bidrag var 42 bafflar, som var nedpendlade från taket. Bafflarna var målade i DGNB-färger, och en av dem var försedd med CNC-fräst DGNB-logotyp, så att mässmontern kunde ses på långt avstånd.

Akustikbafflar är en hållbar, flexibel akustiklösning med stor akustisk effekt, och de 42 bafflarna från montern ska nu monteras på DGNB:s huvudkontor i Stuttgart.

 

Runda bordet-diskussion om cirkulär ekonomi

På BAU deltog Troldtekts marknads- och kommunikationschef Tina Snedker Kristensen, som en av de experter som DGNB hade bjudit in till en föredragsserie och runda bordet-diskussion om hållbarhet.

I panelen deltog (från vänster till höger) Christine Lemaitre (CEO för DGNB) Tina Snedker Kristensen (marknads- och kommunikationschef, Troldtekt A/S), Alexander Geißels (chef, ISOVER Akademie und Anwendungstechnik), Anna Braune (chef för avdelningen ”Forschung & Trends” på DGNB) och Martin Pauli (chef för området Foresight Consulting på Arup Deutschland GmbH).

Efter en kort inledning av Christine Lemaitre om DGNB:s arbete och cirkulär ekonomi presenterade de olika deltagarna sina verksamheter och gav en inblick i sitt arbete med cirkulär ekonomi.

Längre livslängd för byggmaterial

Det var framför allt de stora utmaningarna med implementeringen av cirkulär ekonomi i Tyskland och på internationell nivå som diskuterades i panelen. Tina Snedker Kristensen framhöll bland annat de hållbara fördelarna med byggmaterial som har lång livslängd och belastar miljön mindre under sin livslängd. Hon poängterade att det är avgörande att känna till materialets historik när byggnaderna ska tas isär igen.

”När vi bygger idag ska vi använda sunda material och vi ska kunna dokumentera med materialpass var de olika materialen har använts och hur man monterar ned dem och återanvänder dem. Den kunskapen ska sparas och uppdateras under hela den period som byggnaden är i bruk. Och det är viktigt att vi tar fram riktlinjer för detta, inte på nationell utan på europeisk nivå”, betonade Tina Kristensen under diskussionen.

Erkännande från DGNB

Tina Snedker Kristensen fick på BAU 2019 ta emot den speciella DGNB Navigator Label av styrelseledamoten Johannes Kreißig från DGNB. Utmärkelsen är ett erkännande av att Troldtekt har integrerat data om akustikplattorna i DGNB Navigator, som är en tysk onlineplattform för hållbara byggprodukter.

”Troldtekt hör till de framstående företag som redan nu använder DGNB Navigator för att på ett transparent sätt berätta om sina produkters och tjänsters höga kvalitet i förhållande till hållbarhet”, löd det i DGNB:s motivering vid utdelningen.

Rambøll har dessutom i material till rådgivare och DGNB-revisorer dokumenterat hur Troldtekt-akustiklösningar konkret bidrar till poängen i en DGNB-certifiering. Troldtekt erbjuder motsvarande dokumentation till BREEAM-SE och Miljöbyggnad.

Läs mer om Troldtekt i det certifierade byggandet >