Rising Architecture Week 2017

Raumlabors Troldtekt-installation under uppbyggnad på Godsbanen innan öppningen av Rising Architecture Week.

Troldtekts ”korthus” tog upp hela Den Rå Hal och fungerade både som rumsavdelare och akustikreglerande installation i det stora rummet.

Troldtekts ”korthus” utgjorde tillsammans med Troldtekts pallar och modeller framtidens byggnadsutställning i Den Rå Hal.

Raumlabor on stage under Rising Architecture Week 2017 på Godsbanen i Århus.

Troldtekts ”korthus” delade in det stora konferensområdet i mindre sektioner och fungerade som effektiv bakgrund för scenområdet.

Troldtekt akustikplattor används på ett nytt och överraskande sätt – uppställda som korthus i olika mönster.