Full transparens: Troldtekt redo med fler EPD:er

01.12.2021

Rådgivare och byggherrar kan nu ladda ner miljövarudeklarationer (EPD:er) för tolv olika Troldtekt produkter med cementbunden träull. EPD:erna dokumenterar akustikplattornas miljöpåverkan under hela deras livscykel. De nya utgåvorna tar också hänsyn till plattornas tjocklek och därmed dess densitet.

Med en serie nya EPD:er har det blivit ännu lättare att skaffa sig en överblick över det samlade miljöavtrycket från Troldtekt akustikplattor, oavsett vilken produktvariant man väljer. Det är praktiskt för rådgivare och byggherrar som till exempel vill hållbarhetscertifiera en byggnad.

Tidigare under 2021 släppte Troldtekt fem nya EPD:er och nu har transparensen ökat ytterligare och det finns totalt tolv EPD:er för Troldtekts produkter. Detta innebär att de olika EPD:erna tar hänsyn till:

 • akustikplattornas tjocklek (25 eller 35 mm)
 • vilken cement som finns i plattorna (vit eller grå)
 • om plattorna är målade eller omålade
 • om det handlar om den brandsäkra A2-plattan

Alla dessa 12 EPD:er är verifierade och utgivna av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Nya versioner tar hänsyn till densitet
– Den största skillnaden i de senaste versionerna är att de tar hänsyn till plattornas densitet. I de klassiska akustikplattorna finns en skillnad i densitet beroende på om plattan är 25 mm eller 35 mm tjock. Därför är jag glad över att vi nu har separata EPD:er för olika tjocklekar på plattorna, så att man kan se siffror för miljöpåverkan som exakt avspeglar den valda produkten, säger Vibeke Pedersen, teknisk chef på Troldtekt A/S. 

Densiteten varierar endast i de klassiska Troldtekt akustikplattorna, men är densamma i de brandsäkra A2-plattorna, oavsett om tjockleken är 25 eller 35 mm.

Den prisbelönta serien med Troldtekt designlösningar omfattas också av EPD:erna. Designlösningarna har 35 mm tjocklek och en nyhet är att de även finns i A2-varianten.

Fler data än de obligatoriska
Miljöpåverkan från råvaror, transport, produktion, användningsfas, bortskaffande och möjligheten till återvinning framgår av den livscykelanalys som ligger till grund för Troldtekts EPD:er. Det gör dem till ett praktiskt verktyg för rådgivare och byggherrar som ska samla in och utvärdera dokumentation om byggvaror.

– Transparens är avgörande för oss när vi gör våra EPD:er tillgängliga. Det är därför vi har separata EPD:er för våra olika produkter i stället för att bara räkna fram genomsnittliga värden. Analyserna av våra produkters livscykel innehåller även data om fler faser än de som är obligatoriska i en EPD, säger Vibeke Pedersen.

Från och med februari 2022 kan Troldtekt leverera akustikplattor baserade på cementtypen FUTURECEM™, ett koldioxidavtryck som är 26 respektive 38 procent lägre jämfört med Troldtekt baserat på grå och vit cement – sett till plattornas hela livscykel.

Troldtekt baserat på FUTURECEM ingår inte i de tolv nya EPD:erna, utan får egna separata EPD:er.

>> Läs om fakta och fördelar med de nya EPD:erna

>> Ladda ner Troldtekts EPD:er

 

FAKTA: Här är Troldtekts EPD:er
Troldtekt har låtit utarbeta och tredjepartsverifiera totalt tolv produktspecifika EPD:er:

Akustikplattor – 25 mm tjocklek:

 • Troldtekt akustikplatta 25 mm naturgrå – omålad
 • Troldtekt akustikplatta 25 mm naturgrå – målad
 • Troldtekt akustikplatta 25 mm naturträ – omålad
 • Troldtekt akustikplatta 25 mm naturträ – målad

Akustikplattor – 35 mm tjocklek (inklusive Troldtekt designlösningar)

 • Troldtekt akustikplatta 35 mm naturgrå – omålad
 • Troldtekt akustikplatta 35 mm naturgrå – målad
 • Troldtekt akustikplatta 35 mm naturträ – omålad
 • Troldtekt akustikplatta 35 mm naturträ – målad

Akustikplattor – A2 (brandsäkra)

 • Troldtekt akustikplatta A2 naturgrå – omålad
 • Troldtekt akustikplatta A2 naturgrå – målad
 • Troldtekt akustikplatta A2 naturträ – omålad
 • Troldtekt akustikplatta A2 naturträ – målad