Nya EPD från Troldtekt: Full transparens mellan produkter

Rådgivare och byggare kan nu ladda ner nya miljövarudeklarationen (EPD) för de olika träullsplattorna från Troldtekt. Här finns bland annat koldioxidavtryck från alla faser av akustiska plattors livscykel. EPD har verifierats av det tyska institutet Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

11.06.2021

Med ett antal nya EPD har det blivit lättare att få en överblick över den totala miljöavtryck från Troldtekts akustiska plattor. Det är användbart när du som rådgivare eller utvecklare till exempel vill hållbarhetscertifiera din byggnad.

Miljökonsekvenserna av råvaror, transporter, produktion, användningsfas, bortskaffande och möjligheten till återvinning återspeglas i den livscykelanalys som ligger till grund för EPD. På så sätt är de ett användbart verktyg för rådgivare och byggare att samla in och bedöma dokumentation om byggprodukter.

"Transparens och noggrannhet har varit nyckelord för oss i arbetet med de nya EPD:erna. Analyserna av våra produkters livscykel innehåller därför data om fler faser än de obligatoriska i en EPD. Dessutom har vi valt att ha oberoende EPD för våra olika produkter snarare än att bara räkna med genomsnittsvärden, säger Vibeke Pedersen, teknisk chef på Troldtekt A/S.

Själva livscykelanalyserna har tagits fram av M.Sc Stefan E. Danielsson, som har varit knuten till Ålborg Portland. De fem EPD:erna har därefter kontrollerats och publicerats av det tyska institutet Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Genom det ömsesidiga erkännandeavtalet mellan IBU och EPD-International AB kommer Troldtekts nya EPD snart även att publiceras av EPD International.

Ny teknik har sänkt koldioxidavtrycket

De nya EPD ersätter den tidigare versionen från 2014. Sedan dess har Troldtekt investerat tiotals miljoner i att expandera och modernisera produktionen med ny och mer energieffektiv teknik. Detta framgår av ett minskat övergripande koldioxidavtryck (Global Warming Potential).

– Det totala koldioxidavtrycket varierar mellan våra produkttyper, men har ungefär halverats under de första livscykelfaserna av akustikplattorna A1-A3, som täcker våra råvaror och produktion. Detta är delvis ett resultat av att vi sedan förra EPD har gått över till att använda nästan bara förnybar energi i vår produktion, säger Vibeke Pedersen.

Råvarorna i en Troldtekt akustikplatta är trä från danska skogar och cement av danska råvaror. Cementproduktionen avger en del CO2, medan träet drar i motsatt riktning. Förklaringen är att trä binder koldioxid under uppväxten. Dessutom innebär cementen att en akustisk platta absorberar CO2 under användningsfasen via den kemiska processen för karbonatisering.

 

Stor potential i cirkulära åtgärder

CO2 som binds i träet frigörs om Troldtektplattorna bränns efter rivning – vanligtvis efter 50-70 år. Detta återspeglas i fas C4 av EPD, som omfattar bortskaffande.

– Vissa materialtillverkare anger deponi som en bortskaffningsmetod – det vill säga att avfallet är nedgrävt. Det är inte en bra lösning och vi har ingen tradition av att använda deponi i Danmark, men i ett EPD-sammanhang producerar deponi inte koldioxidutsläpp. För att vara så trovärdiga och transparenta som möjligt har vi indikerat förbränning, även om det ger oss ett högre koldioxidavtryck i EPD, förklarar Vibeke Pedersen.

" Vi tror att det redan om några år kommer att finnas bättre möjligheter för troldtektplattor i rivningsfasen att vara en del av en cirkulär ekonomi. Just nu arbetar vi med ett pilotprojekt där vi tillsammans med flera kommuner samlar in träbetongavfall, som bland annat kan ingå som råvara i ny cement på Ålborg Portland. Det kommer att leda till lägre koldioxidutsläpp, tillägger hon.

>> Läs mer om fakta och fördelar med de nya EPD:erna

>> Ladda ner Troldtekts EPDs

FAKTA: Här är Troldtekts EPD:n

Troldtekt har utvecklat och tredjepartsverifierat totalt fem produktspecifika EPD: